(20.40 hodin)
(pokračuje Michálek)

Já si kladu otázku po roce, který senioři byli v podstatě zavření doma a měli o dvě třetiny větší pravděpodobnost, že se jim něco stane: Opravdu tady jsou mezi námi takoví lidé, kteří chtějí, aby se ještě prohlubovala ta atmosféra strachu? Aby ti lidé byli naprosto vyplašení, báli se ve svém, doma? Nemůže být nic horšího, než tyto lidi, kteří si prošli takhle náročným obdobím, strašit dalšími nesmysly.

Takže já prosím, snažme se, abychom nepřispívali svými vystoupeními, šířeními na sociálních sítích a tak dále k tomu, aby se volební kampaň stala špinavou volební kampaní. Usilujme o tu slušnost v politice, abychom zakládali svá vyjádření na faktech, na datech, na číslech, na věcech, které lze ověřit, a ne na nějakých kravinách. Pokud by bylo jediným způsobem, pokud by bylo jediným výsledkem dnešního jednání, že se - za prvé - poučíme z toho, co se nám minulý rok nepovedlo, když tady opozice, Piráti, Starostové a další varovali před tím, že nám hrozí druhá vlna, teď upozorňujeme na to, že nám hrozí mutace a že je potřeba se na to připravit. Pokud by jediným výsledkem bylo, že se z tohoto poučíme a že současně zvládneme jako členové zákonodárného sboru dojít do příštích voleb se slušnou kampaní, hrdě, bez lží a dezinformací, tak si myslím, že by to byl skvělý výsledek dnešního jednání.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vystoupení pana předsedy Jakuba Michálka spustilo řadu žádostí o faktické poznámky, takže já přečtu pořadí. Jako první je paní poslankyně Věra Procházková, dále Radek Koten, Marian Bojko, Lubomír Volný. Takže paní poslankyně Procházková, prosím, máte dvě minuty. Máte slovo, prosím.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji. Dobrý večer všem. Víte, já jsem si myslela, že dneska nebudu mluvit, ale když jsem slyšela svého kolegu pana poslance Michálka hned na začátku, tak mi to prostě nedalo a musela jsem se přihlásit. Tak ze života, jak to doopravdy bylo v té kritické době před Vánoci.

Víte, kde to začalo? Kde to bylo nejhorší? A odkud se to šířilo? Od západu na východ. Bylo to v Chebu. Bylo to v Karlovarském kraji a bylo to, představte si, přesně týden poté, co pan starosta Chebu za místní, Starostové, uspořádal vánoční trhy. Proč ne, bylo chvíli před volbami, bylo třeba nějak těm občanům to zpříjemnit a přes doporučení vlády, aby se vánoční trhy nedělaly, a karlovarská primátorka za ANO to doporučení respektovala, tak přesto se ty vánoční trhy děly. A v médiích a všude, na sociálních médiích také, dokazují fotografie to, že tam lidé stáli u stánků bez roušek, bez respirátorů, popíjeli, objímali se, včetně cizinců. No a po týdnu, kdy jsem jezdila na záchrance a měla jsem to z první ruky, to začalo být šílené. Nejenom na Silvestra, ale i druhého, kdy jsem sloužila, jsme začali vozit ty pacienty. (Předsedající: Čas.) Takže co je pravdou?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Radek Koten a přečtu ještě jednou pořadí. Dále Marian Bojko, Lubomír Volný, Mikuláš Ferjenčík, Petr Třešňák. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý večer. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegové, kolegyně, je tady pokročilá doba a já bych jenom doplnil, co se týká tedy... (Hlasy z pléna: Nahlas!) Nahlas? No tak já si to dám trošku níž. (Poslanec Koten upravuje mikrofon.)

Každopádně co se týká podpory této vlády, já jí zazlívám několik věcí. Je to hlavně neúkolování praktických lékařů, kteří tedy v začátku pandemie měli dělat opatření, aby ti, kteří covid dostanou, neměli léčeni jenom po telefonu, ale aby dostali nějakou medikaci od toho lékaře a doporučení, co mají dělat. Zatím se tady léčilo tedy po telefonu, to znamená, že jim byl doporučen nějaký Paralen, čaj, a být tedy doma a ten covid dál neroznášet. Já si myslím, že to je poměrně málo, protože těch medikamentů, které ovlivňovaly výrazně ten progres rozvoje covidu, bylo mnoho, ti lékaři to věděli z veřejně dostupných zdrojů, ale bohužel Ministerstvo zdravotnictví v tom nic neudělalo. Nebyl žádný metodický pokyn, který by tedy určoval, že by praktičtí lékaři měli používat v začátku choroby Isoprinosine, nebyl bohužel žádný další léčebný plán. A myslím si, že co se týká hospitalizace těch lidí, kteří se dostávali na JIP, by bylo výrazně méně. Tato vláda bohužel v těchto okamžicích selhala a myslím si, že i ty nákupy, které byly za toho nouzového stavu, nebyly úplně košer, což dokázal rozbor NKÚ. (Předsedající: Čas.)

Takže já bych byl rád, kdyby tedy tady ty věci se vyřešily. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní poslanec Marian Bojko a připraví se Lubomír Volný. Prosím, dvě minuty.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana předsedu Michálka, který tady plamenně řečnil, jak tady někteří poslanci porušují nařízení a tak dále, že jsou nějací nadlidé a nemají za to postihy. Já bych vás ujistil, že těch postihů mám tolik, že pošťačka, která chodí k nám a nosí poštu, hází ji do schránky nebo ji předává manželce, tak si myslí, že jsem největší pirát silnic, že jezdím tak rychle, že mám tolik pokut. Manželka jí to nevysvětluje, to je úplně jedno. Takže dostávám pokuty jako každý občan, který porušuje vládní nařízení, a já je porušuji s radostí.

A druhá věc, to bych vysvětlil tady pro diváky, jak neustále média lžou, že poslanci Volný a Bojko sedí v nějakém akváriu. Tak ať se přijdou podívat, natočí si, kdo sedí v tom akváriu! Tak nelžete spolu s médii. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Lubomír Volný s přednostním... (Hlasy z pléna.) No, ne, ne. Faktické poznámky nejsou před přednostním právem. Ne. (Poslanec Bartošek namítá mimo mikrofon.) Ne, faktické poznámky mají přednost před přednostním právem. To je bohužel v souladu... nebo je to v souladu s jednacím řádem. Ne bohužel... (Pobavení v sále.) Jo, pardon. Ne, já už jsem ty faktické poznámky, pane předsedo (Vondráčku), četl tady opakovaně pořadí. Jenom, férově jsem... čtyři dopředu vědí, že jsou na faktické. Takže prosím, pan poslanec Volný, dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Volný: Takže já nejdřív... (Mává do kamery.) Ahoj, Lubošku, tatínek tě miluje. (Posílá virtuální polibek.) Papa.

No a potom tady soudruhům bolševikům Pirátům: On Klement Gottwald taky lidem sliboval, že jim nevyvlastní jejich živnosti a že se nebude znárodňovat. A vy jako novodobí komunisti bolševického stalinistického typu pochopitelně lžete svým budoucím obětem, že je nebudete okrádat. Ale vy už to máte naplánováno a přesně na těch univerzitách v Americe jste se to byli učit. Na těch univerzitách v Americe, pan Ferjenčík by mohl říct na těch univerzitách v Anglii a podobně. Tam vy se to jezdíte učit, jak tady té svobodě a demokracii zakroutit krkem.

Jako kdysi Kléma se to jezdil učit do Sovětského svazu, tak vy se to dneska jezdíte učit do bolševických Spojených států, kde přesně ty oblasti, ve kterých lidi jako jste vy, Piráti, Zelení a podobná Antifa... Antifa a podobná další svoloč, už dneska vládnete, a těch států není úplně málo. Těch států není úplně málo. A jeden z těch základních rysů, které ty státy mají, je ten, že lidé, kteří mají nemovitosti, a nemohou tedy neplatit daně, jsou prostě tím systémem znásilněni tak, aby museli sponzorovat vaše kamarády feťáky, ty, kteří vám pomáhali na té klinice dál šířit slovo pirátské. Takže ve Spojených státech je naprosto běžné, že lidé, kteří mají nemovitosti, platí dneska vyšší daně, než když kdysi platili hypotéky, proto, aby mohli sponzorovat to, co vy tady chcete teď zavést, to jsou ty koutky svobodného fetování. Takže ti narkomani ve Spojených státech nedostávají jenom ten prostor a veškeré vybavení, ale prostě dostávají úplně všechno. A platí jim to právě ty babičky a dědečkové, které vy okradete o veškerý jejich majetek, protože tady teď dneska lžete, jako kdysi lhal Klement Gottwald. A skončíte úplně stejně jako oni. Pokusem o masovou vraždu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP