(21.30 hodin)
(pokračuje Volný)

A já jsem proto interpeloval pana premiéra, který prostě na ty interpelace nechodí, to všichni víme, a ptal jsem se jej, zda obdrželo Ministerstvo zdravotnictví ČR od firem vyrábějících... (Vyhledává ve svých podkladech.) Ne, to jsou testy, takže musím najít v tom materiálu něco jiného. Času máme dost, takže to je v pohodě.

Vážený pane poslanče, dovolte mi vyjádřit se k vaší písemné interpelaci ve věci Statistická data Isoprinosinu. - Tato vláda a tento premiér, který přikázal porušovat zákony, přikázal porušovat zákony minimálně v 15 případech, i ty zákony o GDPR, policistům, vojákům, učitelům, ředitelům škol i zaměstnancům, protože ředitelé škol neměli právo zavřít ty školy na základě nulitního nařízení vlády. Tito ředitelé škol porušovali zákon, učitelé porušovali zákon, policisté porušovali zákon, takže - a o GDPR nutí porušovat zákony dokonce i živnostníky a podnikatele. Tak tahle vláda, která ústy svého ministra zdravotnictví veřejně prohlásí, že oni vědí, že to je protizákonné, a stejně to udělají, tak tahle vláda mi odmítla sdělit tyto údaje, protože: vámi navrhovaný postup by však vyžadoval, aby došlo ke zpřístupnění osobních údajů o zdravotním stavu značného množství pacientů ÚZIS, který by je dále zpracovával za účelem vytvoření vaší požadované statistiky. Stejně tak samotný ústav jako správce systému nemá oprávnění údaje v systému tímto způsobem dále zpracovávat. Došlo by tak totiž k zpracování osobních údajů v rozporu s účelem, pro který byly shromážděny, to je zajištění elektronického předepisování a výdaje léčivých přípravků. Zacházení s osobními údaji zvláštní kategorie, údaje o zdravotním stavu, tímto způsobem by představovalo porušení řady základních zásad při zpracování osobních údajů.

Nic proti. Nicméně dnes, když přijde zaměstnankyně hygieny někam na zahrádku, nebo policista, a chtějí po lidech údaje o tom, že absolvovali nějaký test, porušují úplně stejná pravidla, protože nemají právo ze zákona na údaje o jejich zdravotním stavu. A to najednou nevadí. (Předsedající: Patnáct minut uplynulo, pane poslanče.)

Hlásím se ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, tak já budu vaši přihlášku registrovat, ale teď je na řadě pan poslanec Martin Kupka. Jenom zase požádám pana poslance, aby chvilku počkal, než provedeme opět dezinfekci. (Dezinfikování řečnického pultu a mikrofonů.) Děkuji.

Pan poslanec Martin Kupka, připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si u té předchozí výměny názorů uvědomil tady slova herce, kterého mám moc rád, Jana Wericha, který na téma blbství kdysi pronesl, že nejhorší srážka v životě je srážka s blbcem, protože blbce nikdy neusvědčíte z blbství. Proto jsem se nakonec zdržel všech faktických poznámek, abych nevyvolával jenom další průlomy v tom, co popsal Jan Werich.

Ale zpátky k tématu, o kterém se tu od rána bavíme. Proč tato vláda nemá moji důvěru. Protože to je vláda národního rozkladu. Protože to je vláda národního šálení neboli "čau lidi". Protože to je vláda poťouchlé satiry. A konečně, protože to je vláda Miloše Zemana a komunistů. Já ty jednotlivé body rozvedu.

Proč je to vláda národního rozkladu, o tom tady celý den přicházeli hovořit kolegové a uváděli konkrétní, jasné argumenty, čím přispěla vláda k tomu, že se Česká republika v současné době ocitá opravdu v nezáviděníhodné situaci s největším dluhem a zároveň s nefunkčními zákony a s ochromeným aparátem.

Proč je to vláda národního šálení. No, například proto, že se ukázalo, že pro tu vládu bylo vždycky, je a bude na prvním místě to, co se ukazuje navenek: marketing, že se klíčové věci dozvídáme z nedělního Čau lidi na Facebooku, že celou řadu kroků ovlivňovalo ne to, jestli jsou správné, ale to, jestli se o nich bude dobře psát a jestli budou dobře vypadat na fotkách na Facebooku a Instagramu.

Proč je to vláda poťouchlé satiry. No to jsme si bohužel vyzkoušeli všichni v mnoha opatřeních, která nedávala smysl, nebyla logická, takže třeba na konci roku jsme si sice mohli koupit kávu, ale nemohli jsme ji vypít u okénka. Potom jsme mohli využít vleky až v květnu. A konečně teď se otevřely diskotéky, ale nesmí se v nich tančit. To jsou vlastně ale jednoduché věci. My jsme zažili mnohem závažnější přehmaty, kdy všichni, kteří se živí satirou říkali: tak teď už tady nemáme práci, tomu už nejde čelit, to se nedá přebít.

Proč je to vláda Miloše Zemana a komunistů. No tak když se ráno ukázalo, že komunisté znovu vládu podrží, tak jenom dokázali, že to byl Andrej Babiš a tato vláda, která dala komunistům takovou váhu a v pravidelných cyklech se musela chodit ptát právě komunistů, jestli může pokračovat dál a jak to bude vypadat. A samozřejmě, že do všech těch jednání nikdo z nás neviděl. Musela být velmi napínavá.

Proč je to vláda Miloše Zemana. Protože Miloš Zeman ji pustí vždycky jenom tam, kam on chce, a celá řada členů té vlády koneckonců jsou především ministři Miloše Zemana.

Proč nedám důvěru této vládě, proč jí vyjádřím nedůvěru. No protože to prostě pokládám za důležité. Nemůžu a neumím mávnout nad všemi těmi věcmi, o kterých byla dnes řeč, rukou. A pokládám za důležité, aby to neudělala Sněmovna, protože pokud ta vláda něco způsobila, tak je to bohužel také pád autority vládnutí v České republice. Říká se o politicích, že nejhorší je, když se jim začnou lidé smát. Myslím si, že celá řada těch kroků a gest, výměny ministrů, komentáře k těm výměnám, přehmaty, ke kterým docházelo, vzbuzovaly přesně posměch, oprávněný posměch, a vedly k tomu, že té vládě v české veřejnosti prostě už téměř nikdo nevěří. Já jsem přesvědčen, že vláda musí vycházet z většiny v Poslanecké sněmovně. A to je jeden z klíčových principů. Pokud bychom na to rezignovali, tak příště můžeme klidně strpět, že tu bude vládnout kdokoliv a nikdo se vlastně nebude smět ptát, co tomu říká Poslanecká sněmovna, protože vždycky bude nějaký důvod, proč se k tomu teď není možné vyjádřit, proč by to znamenalo destabilizaci. Ale ten, kdo přinesl destabilizaci České republice, je právě tato vláda.

To všechno jsou důvody, proč dnes budu hlasovat pro nedůvěru. A pokládám to za důležité nejenom jako signál, ale jako jasný politický krok i pro obhajobu základních politických a demokratických principů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na řadě je pan poslanec Jan Skopeček a přihlášen je také pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych rád uvedl na pravou míru pár nesmyslů a lží, které tady zazněly už ráno ohledně několika ekonomických termínů, dat, úvah.

Nesmysl číslo jedna je ten, že se pan premiér tady chlubil, že jeho vláda skvěle hospodařila, zlepšovala, snižovala zadlužení a máme skvělý stav veřejných financí. Je to lež, je to nesmysl. A já se ani nedivím, že tady vláda celý den lže, protože ničím jiným než lžemi nelze jejich důvěru tady získat.

Veřejný dluh vůči hrubému domácímu produktu, tedy zadlužení, nesnižovala vláda Andreje Babiše. Tento podíl snižoval rostoucí objem hrubého domácího produktu. Protože se v té předcovidové době ekonomice dařilo, rostla poměrně slušným tempem, tak rostla ta základna, hrubý domácí produkt. Nebylo to tím, že by Andrej Babiš hospodařil skvěle a že by snižoval výdaje, že by snižoval dluh. Nikoliv. Pouze hrubý domácí produkt pomohl tomu poměrovému ukazateli zadlužení postupně snižovat. Veřejné finance nejsou zdravé. Ony jsou zdravé jenom na první pohled. Díky tomu, že vláda získala a převzala od svých předchůdců veřejné finance, veřejné zadlužení na nízké úrovni, tak se tím ještě může chlubit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP