(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, než zahájíme 107. schůzi Poslanecké sněmovny, rád bych vám připomněl, že ve 12 hodin bude 108. schůze a v 15 hodin bude 109. schůze. Vždy budeme muset z technických důvodů přerušit s nějakým rozumným intervalem, abychom mohli nastavit systém.

Teď vás všechny odhlásím, poprosím, abyste se přihlásili. S náhradní kartou číslo 11 hlasuje paní poslankyně Červíčková. Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 jednacího řádu na základě žádosti 47 poslanců. Pozvánka byla rozeslána ve středu 2. června elektronickou poštou.

A nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Jaroslava Holíka. Má někdo jiný návrh na ověřovatele této schůze? Nikoho nevidím.

 

Zavolal jsem kolegy z předsálí a budeme hlasovat o navržených ověřovatelích.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 121 poslanců, pro 117, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Holomčík. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: Ivan Adamec - pracovní důvody, Lukáš Bartoň - zdravotní důvody, Jan Bartošek od 15 hodin - pracovní důvody, Martin Baxa - pracovní důvody, Jiří Běhounek - pracovní důvody, Pavel Bělobrádek - pracovní důvody, Stanislav Blaha - pracovní důvody, Petr Fiala - rodinné důvody, Petr Gazdík - zdravotní důvody, Pavla Golasowská - pracovní důvody, Miroslav Grebeníček - zdravotní důvody, Tomáš Hanzel - pracovní důvody, Tereza Hyťhová do 15 hodin - pracovní důvody, Vít Kaňkovský do 12 hodin bez udání důvodu, Jiří Kohoutek - osobní důvody, Jana Krutáková - zdravotní důvody, Jana Levová - rodinné důvody, Jiří Mihola - pracovní důvody, Vít Rakušan - pracovní důvody, Karel Schwarzenberg - pracovní důvody, Roman Sklenák - zdravotní důvody, Pavel Šindelář - pracovní důvody, Marek Výborný do 9.40 - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová od 9 do 12 a poté od 15 hodin - pracovní důvody, Klára Dostálová - pracovní důvody, Jana Hamáček - pracovní důvody, Jakub Kulhánek do 12 hodin - pracovní důvody, Lubomír Metnar - zdravotní důvody, Alena Schillerová - pracovní důvody, Lubomír Zaorálek do 12 hodin pracovní důvody.

A dnes máme 9. června a narozeniny slaví naše kolegyně Andrea Brzobohatá, takže všechno nejlepší. (Potlesk.)

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 107. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Nyní bychom tedy hlasovali o celém návrhu pořadu 107. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Já ještě znovu zavolám kolegy z předsálí. (Gong.) Tak vidím ještě pár lidí přicházet... (Gong.)

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro schválení pořadu schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 142 poslanců, pro 57, proti 2. Návrh byl zamítnut. Já tedy konstatuji, že pořad schůze nebyl schválen.

 

Tak mně tedy nezbývá než ukončit... k hlasování? (Hlásí se poslanec Michálek.)

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dneska jsme měli jednu z posledních příležitostí, abychom projednali skutečnou vymahatelnost zákona o střetu zájmů, ale bohužel kvůli tomu, že poslanci ANO nepodpořili pořad schůze, a kvůli tomu, že některé jiné poslanecké kluby - KSČM to nepodpořila - a některé nedodaly dostatečný počet poslanců, tak jsme se k tomu nedostali.

Já si myslím, že toto je zásadní otázka a že byste se měli zamyslet nad tím, jestli toto hlasování skutečně slouží všem občanům této země, anebo jestli to slouží jenom jednomu jedinému člověku v tomto sále. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A vzhledem k tomu, že nebyl schválen pořad schůze, tak se sejdeme ve 12.00 k další mimořádné schůzi. Okamžik, ještě k hlasování, pan předseda?

 

Poslanec Marek Benda: Připomínám schůzi ústavně-právního výboru, která by začala tedy ve čtvrt, za deset minut, jo? V 9.15.

 

(Schůze skončila v 9.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP