Čtvrtek 8. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Monika Jarošová)

391.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Tam se volili dva členové. Kvorum bylo opět 84. Počet vydaných hlasovacích lístků: 167. Počet odevzdaných platných i neplatných: 165, počet neodevzdaných hlasovacích lístků: 2. Pavel Boštík získal 94 hlasů, Robert Čep 48, Luboš Náhlík 4, Omar Šerý 40. Ve druhém kole tedy byli zvoleni Pavel Boštík a jeden zvolený nebyl. Tímto volba končí. Bude vyhlášena výzva školského výboru na nové nominace.

Třetí volba byla

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP