Pátek 9. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1230/ - druhé čtení

Mám tady nějaká přednostní práva, nicméně z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, které bych dal slovo hned, jak se situace uklidní. (Hluk v sále.) Upozorňuji také, ve 13.45 hodin máme napevno zařazený bod. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající, já budu skutečně stručná... (Hluk v sále neustává.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím. Já ještě jednou požádám vaše kolegy v sále o klid. Prosím ty, kteří opouštějí sál, aby tak činili v klidu. Ti, kteří potřebují vyřešit něco jiného než aktuální sněmovní tisk, aby se také přesunuli do předsálí nebo do jiných místností. (Zvoní pro uklidnění v sále.) Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já budu velmi stručná. Všichni asi víte, o co se jedná. Jedná se o navýšení důchodů o tři stovky nad zákonnou valorizaci. Myslím si, že naprostá většina vážených poslanců a poslankyň je přesvědčena o tom, že to je správný krok. Máme čtvrt hodiny na dokončení druhého čtení, a pokud budeme chtít, tak to stihneme, nebo můžeme pokračovat ve středu ráno tak, jak mám tu informaci. Takže vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, poprosím o vyslání tohoto návrhu, který je důležitý pro tři miliony lidí, pro téměř tři miliony lidí, do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Podotknu, že druhé čtení je možné obecně probírat po druhé hodině. Samozřejmě záleží, jestli na to bude vůle v sále.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Výbor usnesení nepředložil. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku, poslankyně Lenka Dražilová, a informovala nás o projednání návrhu, případné pozměňovací návrh odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Já se také omezím velmi krátce na to, o čem návrh zákona je, všichni víme, a já za výbor pro sociální politiku sděluji, že tento dosud jako garanční výbor návrh zákona neprojednal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, a já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které je několik přihlášek, a pak zde mám nějaká přednostní práva. Takže v pořadí nyní prosím pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, který přednese stanovisko poslaneckého klubu České pirátské strany. Poté se připraví paní poslankyně Šafránková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám chtěl stručně představit pozměňovací návrh, který jsme podali k tomuto tisku. Je to návrh na takzvanou dotační vratku důchodcům ve výši 1 000 korun pro každého důchodce, a financování je zajištěno skrze zajištění reálné vymahatelnosti zákona o střetu zájmů.

Všichni víme, že tenhle zákon je tady proto, protože budou volby, z toho důvodu se to tady projednává, a my máme za to, že když někdo dělá ve Sněmovně volební kampaň skrz nějaké návrhy, tak je namístě, aby ji financoval ze svého. Právě proto jsme navrhli tento pozměňovací návrh, který zajistí, že ty důchody se nebudou zvyšovat z peněz, které nakonec budou splácet naše děti, že to nebude na dluh, ale že to bude přímo z dotací, které z našeho pohledu zcela neoprávněně dostávají firmy předsedy vlády. Myslíme si, že to je správné, že ve chvíli, kdy je tady návrh, který je reálně jenom volební kampaň, tak má být zajištěno, že tedy ten, kdo tu kampaň dělá, ji taky zaplatí, a ze svého. Takže navrhujeme tento princip takzvané dotační vratky 1 000 korun pro každého důchodce z dotací, které se nevyplatí společnosti Agrofert.

A současně bych rád podotkl ještě druhou věc. Tento návrh je další z takových návrhů, které se snaží ukázat, jak je ta vláda strašně hodná, ale problém je v tom, že se vláda vykašlala na řešení toho problému do budoucna. Nemáme žádný návrh důchodové reformy, důchodový systém je neudržitelný. Opakovaně nás varuje Národní rozpočtová rada, že pokud budeme pokračovat v nastoleném trendu, tak důchody do budoucna prostě budou v poměru k reálné mzdě neustále klesat, protože jinak to ze státní rozpočtu neufinancujeme. A tyto závažné problémy se neřeší. Místo toho se řeší jenom návrhy, které mají za cíl získat nějaké volební preference.

Jsme přesvědčeni, že je správné zvyšovat důchody, proto také plně podporujeme zákonnou valorizaci 450 korun, proto také plně slibujeme, že na valorizační schéma nesáhneme, celé příští volební období jsme se zavázali v našem volebním programu společně s hnutím Starostové dodržovat zákonnou valorizaci, takže důchody budou růst i za vlády Pirátů, nicméně upozorňujeme na to, že je potřeba řešit udržitelnost důchodů do budoucna, a pokud mají ty důchody růst, ať to, proboha, není na dluh. Proto navrhujeme dotační vratku 1 000 korun přímo z peněz Agrofertu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní tedy, pokud má paní poslankyně Šafránková vystoupit, může uplatnit své přednostní právo klubu. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro naše hnutí SPD důstojná životní úroveň našich seniorů, invalidů, ale i vdov, vdovců a sirotků je klíčovou programovou prioritou. Proto vždycky podporujeme maximální možné navýšení všech typů důchodu. To platí letos a bude to platit vždycky.

A nyní mi dovolte vás krátce seznámit s pozměňovacím návrhem, který za SPD předkládám a který spočívá v tom, že občanům, jejichž měsíční výše všech důchodů, na které mají nárok, bude i po vládou navrhovaném navýšení pro rok 2022 nižší než 15 000 korun měsíčně, se k této částce jejich důchodů přidá ještě částka 500 korun, maximálně však tím způsobem, aby po tomto námi navrhované navýšení celková výše jejich příjmů ze všech důchodů, na které mají nárok, nepřevyšovala 15 000 a aby tak nebyli poškozeni ti občané, jejichž důchody se pohybují těsně nad hranicí 15 000 korun měsíčně.

Zákonné nastavení valorizace důchodů má progresivní charakter. S rostoucí výší důchodů roste i částka jeho každoročního navýšení. Vůbec tedy neplatí často opakovaná teze, že letos se důchody jejich příjemců zvýší o 750 korun měsíčně. Nikoliv, to platí jen u důchodců s průměrnými a vyššími příjmy. Důchodci s nižšími příjmy dostanou přidáno méně a často mnohem méně. Návrh SPD se snaží tuto dlouhodobou nespravedlnost alespoň částečně kompenzovat a důchodcům s nejnižšími příjmy pomoci dosáhnout důstojné životní úrovně po celoživotní poctivé práci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A ještě máme nějaký čas, takže se zeptám pana poslance Ferjenčíka... Dobře, pan předseda Michálek se hlásí s přednostním právem.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl ještě doplnit to, co říká pan kolega Ferjenčík. Náš společný návrh znamená - ta takzvaná dotační vratka 1 000 korun pro seniory má tedy základní cíl jasně ukázat, že této Poslanecké sněmovně jde spíš o peníze pro seniory než peníze než o peníze pro jednoho oligarchu. A je na všech politických stranách, aby si rozmyslely, aby udělaly volbu mezi těmito dvěma příjemci. Ten návrh není vůbec nic nového, protože ta jeho část, která se týká zamezení střetu zájmů, a tedy i zamezení vyvádění peněz do firem, které jsou vlastněny členy vlády, je převzata ze sněmovního tisku ke střetu zájmů, se kterým již vyslovil souhlas, s tímto pozměňovacím návrhem, ústavně-právní výbor, ale od té doby, co s ním ústavně-právní výbor vyslovil souhlas, tak se nepodařilo tento tisk projednat na plénu Poslanecké sněmovny, protože ANO vždycky zamezilo jeho projednávání.

Já si myslím, že ty rozpočtové zdroje tam skutečně jsou. Když se podíváme na poslední výroční zprávu koncernu Agrofert, jehož skutečným majitelem je předseda vlády Andrej Babiš, tak se bavíme o penězích z dotací investičních pobídek 1,8 miliardy ročně. Tato částka oproti období, kdy nebyl členem vlády, narostla na trojnásobek, čili opravdu došlo k zázračnému zbohatnutí. Kéž by se takhle dařilo hospodařit i s veřejnými prostředky v našem státním rozpočtu.

Návrh, který předkládáme s Mikulášem Ferjenčíkem, je ale i rozpočtově zodpovědný a je to z toho důvodu, že skutečně je lepší seniorům vyplatit jednorázově 1 000 korun než následujících mnoho a mnoho let platit tuto částku 1,8 miliard korun ve prospěch Agrofertu, protože ten jednorázový příspěvek je zkrátka pro státní rozpočet výhodnější než neustále platit dokolečka stejnou částku.

My jsme tady projednávali střet zájmu naposledy, když jsme požádali kontrolní výbor, aby prozkoumal zprávu Evropské komise ke střetu zájmů. Všichni dobře víte, že tato záležitost se už nikdy na plénum Poslanecké sněmovny nedostala, žádné závěry tady z toho prezentovány nebyly, a myslím si, že bychom měli aspoň tímto hlasováním před volbami, když to všichni voliči sledují, ukázat, jaké jsou priority. Zejména to tedy bude na hlasech komunistické strany, takže komunistická strana by se měla vrátit ke svým kořenům, podívat se na Komunistický manifest, jestli se tedy mají podporovat oligarchové z veřejných peněz, anebo jestli to má jít k seniorům, kteří jsou klíčovou cílovou skupinou komunistické strany. (Potlesk z řad Pirátů.) Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nevím, jestli s přednostním právem, nebo s faktickou poznámkou se hlásí pan místopředseda Filip. Určitě mu dám slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, možná znám o něco lépe než kolega Michálek teorii marxismu a dovolím si říct, že nepotřebuji od nikoho radit, k jakým kořenům se má Komunistická strana Čech a Moravy vrátit. Jsme respektovanou politickou stranou nejen v České republice, ale na celé mezinárodní scéně. A dovolte mi říct, že Komunistická strana Čech a Moravy ví, kdo je jejím voličem, ví, koho má zastupovat, a také ví, na rozdíl od jiných, kteří tady prezentují lecjaké věci za celý český národ, kdo a co odvádí pro tento stát. Nechte si ty rady pro sebe. Jsme v předvolební kampani a já si myslím, že tyto výkřiky do Poslanecké sněmovny patří jedině tak, kdybychom se změnili na restauraci čtvrté cenové kategorie.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Předpokládám, že pan místopředseda Filip již nechce uplatnit faktickou poznámku. Mám zde přihlášeného pana poslance Michálka s přednostním právem a pana kolegu Lipavského s faktickou poznámkou. Kolega Lipavský stahuje, takže pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl říct ještě jednu důležitou věc. Pokaždé, když se předkládá do Poslanecké sněmovny návrh, který má výrazné výdaje, výraznou výdajovou stránku, tak bychom vždycky měli říct i to B, to znamená, odkud se ty peníze vezmou. To je jediný seriózní přístup, protože jestli to tak dělat nebudeme, tak za 30 let ty důchodové peníze budou úplně vybrakované, prostě budou biliony v minusu. To tady opravdu nechceme a dopadne to i na dnešní seniory.

Takže vždycky je potřeba říct, z čeho se to zaplatí, mít jasné zdroje. Velkou výhodou toho našeho návrhu, té dotační vratky, je, že skutečně jednoznačně pojmenovává ty zdroje, ze kterých mají dostat senioři příspěvek, a byl bych rád, kdyby to tak bylo i u návrhů, které jsou ostatním předkládány, na změny na přidání 300 korun a podobně. Měly by být jasně pojmenovány zdroje, ze kterých to půjde, a nejenom, že to půjde ze státního rozpočtu, kde to bude na dluh této země a povede to k dalšímu zadlužování. Děkuji. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: (Předsedající si nezapnul mikrofon.) Pardon. Pan poslanec Feranec se hlásí s faktickou poznámkou. Upozorňuji ho, že ve 13.45 máme zařazený pevný bod. Prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Pane předsedající, jenom krátká reakce na předřečníka. Rozumím tomu, je volební kampaň. Dáváte to dohromady, najednou jste si vzpomněli na důchodce. Doteď jste vždycky říkali, že to jsou předvolební sliby a úplatky a tak dále. Ale když už to nazýváte vratkou, a bavíme se o přímých dotacích na zemědělství, tak musíte říct, komu se ty peníze vrátí. Vrátí se Evropské unii, dostanou je němečtí, francouzští zemědělci. Přesně takhle to je. A jestli je účelem snížit soběstačnost českého zemědělství, tak to je správná cesta. Děkuji. (Potlesk v řadách poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Musím v tuto chvíli zavřít tento bod, protože máme pevně zařazený jiný bod. Poděkuji navrhovatelce a zpravodajce.

S přednostním právem se mezi body hlásí pan předseda Michálek, nicméně bych se rád věnoval pevně zařazenému bodu. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju za slovo. Jenom opravdu velmi stručně chci připomenout, abychom si uvedli fakta na pravou míru, že v roce 2018 Piráti podpořili navýšení důchodů - (Výkřiky poslanců ANO: Nelži! Velký neklid v jejich řadách.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, klid v sále.

 

Poslanec Jakub Michálek: - pro seniory tak, aby to bylo projednáváno tady v Poslanecké sněmovně. (Poslanci ANO bouchají do lavic.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás musím přerušit, protože v sále není dostatečný klid. V tuto chvíli jsme mezi body. Pan předseda vystupuje s přednostním právem, stejně tak můžou s přednostním právem vystupovat další poslanci nebo členové vlády, kteří jsou nadáni v tuto chvíli přednostním právem. Rozumím tomu, že máme pevně zařazený bod, a rád bych ho projednal, ale pokud v sále nebude klid, tak nebudeme v jednání moct pokračovat vůbec. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Musím říct, že vás tady asi rozohnil kolega Volný, který tady naposledy zdemoloval stolek, když tady boucháte do těch lavic, které jsou tradičním historickým vybavením tohoto slavného sálu.

Takže připomínám ještě jednou: 2018, Piráti podpořili valorizaci, protože v ekonomice na to byly peníze. A takhle to budeme dělat i do budoucna. Takže tady prosím vás nikdo nepovídejte, že jsme si na to vzpomněli až dneska.

A druhá věc, ty peníze se nevrátí Evropské unii. Peníze z té dotační vratky se vrátí lidem, vrátí se seniorům. (Opětovný neklid v levé a střední části sálu.) A je mnohem lepší, aby ty peníze šly lidem, než aby si je rozdělovali členové vlády, kteří získali lukrativní pozice a vlivové pozice, aby přenastavili všechna dotační schémata. Takže tohle je zásadová politika a to my tady budeme prosazovat. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já otevírám bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP