Středa 14. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomáš Hanzel)

393.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

První kolo proběhlo dne 7. července. Výsledky byly vyhlášeny dne 8. července. Prosím předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobrý podvečer, kolegyně, kolegové. Moje vystoupení bude velmi stručné v tuto chvíli, protože ve všech případech se pohybujeme v tajné volbě před druhým kolem, tedy bez rozpravy, jak řekl pan předsedající. První volební bod v tomto bloku je návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu. Je to druhé kolo volby a my jsme tady volili před týdnem, 7. července.

V prvním kole byl zvolen do dozorčí rady náš kolega, pan poslanec Miloslav Janulík, a teď tedy nám zbývá obsadit jedno zbylé uvolněné místo. V souladu s jednacím řádem postupuje na něj dvojnásobek počtu členů, kteří mají být zvoleni, tedy dva kandidáti. Vybírat budete z těch dvou, kteří dosáhli před týdnem největší počet hlasů, a je to pan Jindřich Kadrnka, nominován TOP 09 s počtem 56 hlasů, a pan Jaroslav Lempera, nominován sociální demokracií s počtem 62 hlasů.

Protože se jedná o druhé kolo tajné volby, prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání tohoto bodu a zahájil projednání dalšího bodu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, děkuji. Já přerušuji jednání na tajnou volbu. Dalším bodem je

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP