(15.30 hodin)
(pokračuje Richterová)

Druhé JŘBU s obdobným názvem, ale v dvojnásobné výši, 770 milionů, bylo naopak zamítnuto, nebylo schváleno. A ta otázka je prostá: Jak to, že takto obrovské zakázky stále přidělujete napřímo, bez výběrového řízení? Jak je to po tolika letech, kdy jste premiérem, možné? A v čem se tato dvě JŘBU liší? Jaký je důvod i toho rozdělení a vůbec toho odlišného rozhodnutí? Ale každopádně to klíčové je. Jde o stovky milionů korun, které jdou bez výběrového řízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na přednesený dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Já s vámi souhlasím, že IT zakázky jsou trvalý problém našeho státu. Ale někdo ty firmy vybral a každá ta firma působila na nějakém ministerstvu, které si obsadila, někdo podepsal ty smlouvy, nevzal si ani práva a je to velký problém, protože bohužel, stát není firma. Kdyby byl firma, tak to má na jednom místě, řídí to jeden tým, i když si myslím, že jsme se v tom značně posunuli. A vy jako stínová ministryně práce a sociálních věcí - proč se smějete? (Na poslance Brázdila.) Tak vás můžu ubezpečit, že mě to taky trápí. Já jsem napsal paní Maláčové - teď nevím kolik, možná dvanáct dopisů z tohoto titulu, protože ano, OKsystem tam je, je tam dlouho, byly nějaké pokusy v minulosti, údajně to stálo miliardy a zas to nevyšlo, nevím, jak to dělají. Ale je to samozřejmě výhradně záležitost Ministerstva práce a sociálních věcí. Já jsem požádal paní Maláčovou o podklad, ale bylo by dobré, kdybyste ji mohla interpelovat napřímo, protože já samozřejmě tady můžu jenom přečíst její odpověď:

"Dne 22. února 2021 byla mezi MPSV a společností OKsystem uzavřena smlouva o dočasném zajištění podpory OKaplikací, která zajistí podporu provozu informačních systémů pro výplatu sociálních dávek a podporu oblasti zaměstnanosti pro nezbytně nutnou dobu, to je primárně do okamžiku, než bude MPSV oprávněno uzavřít smlouvu v probíhajícím zadávacím řízení veřejné zakázky k zajištění služeb podpory provozu, nutného rozvoje a ukončení OKaplikací.

Zadávací řízení k veřejné zakázce, zajištění služeb podpory provozu, nutného rozvoje a ukončení OKaplikací realizované z důvodu krajně naléhavých okolností a důvodů technických formou jednacího řízení bez uveřejnění mělo vyústit k uzavření rovněž časově omezené smlouvy na zajištění podpory provozu OKaplikací do doby převzetí systému dodavatelem vybraným v probíhající otevřené soutěži, případně okamžikem nasazení náhrady OKaplikací. MPSV však v průběhu tohoto zadávacího řízení obdrželo námitky směřující proti zadání této veřejné zakázky a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek tak není oprávněno v tomto zadávacím řízení uzavřít smlouvu.

Absence kvalifikované podpory provozu OKaplikací by ohrozila jejich řádné fungování, což by mohlo narušit řádné a včasné vyplácení sociálních dávek a podporu oblasti zaměstnanosti a způsobit škodu velkého rozsahu. Uzavření dočasné smlouvy se současným poskytovatelem služeb podpory s jasně danými objektivními podmínkami jejich ukončení bylo pro MPSV za dané situace jedinou reálnou a přitom zákonnou možností, jak zajistit provoz OKaplikací, potažmo výplatu sociálních dávek a podpor v oblasti zaměstnanosti, včetně například podpor vyplacených prostřednictvím programu Antivirus v období po skončení platnosti stávající smlouvy. MPSV přitom kontinuálně vyvíjelo patřičné úsilí vyhnout se nezbytnému postupu v jednacím řízení bez uveřejnění.

V současné době nadále probíhají dvě otevřená zadávací řízení, a to jak na náhradu stávajících OKaplikací, tak na zajištění podpory provozu stávajících OKaplikací. Otevřené zadávací řízení veřejné zakázky Jednotný informační systém práce a sociálních věcí, IS sociální dávky 2, jejichž předmětem je právě stěžejní náhrada stávajících Okaplikací, bylo zahájeno již v roce 2017, přičemž do nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2021, který dal rovněž MPSV za pravdu, nebylo MPSV oprávněno z důvodu probíhajících správních řízení u ÚOHS uzavřít smlouvu. Tento stav trval i přes to, že již dne 23. listopadu 2020 předseda ÚOHS ve svém druhostupňovém rozhodnutí neshledal v postupu MPSV jakýkoli zákonný nedostatek a stěžovatelem napadený postup MPSV, stejně jako (Předsedající: Čas, pane premiére.) následně Krajský soud v Brně zcela aproboval."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně bude mít zájem o doplňující dotaz, takže prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já si umím představit, že v jiném vesmíru by tato odpověď byla uspokojivá, ale v tom vesmíru, v jakém žijete, kde vy jste předsedou vlády a kde vy jste měl svoji ministryni práce a sociálních věcí paní Němcovou, prostě máte říct, co jste udělal pro to, aby vaše ministerstva fungovala jako jeden tým, jestli jste třeba pomohl v těch dvanácti dopisech, o kterých mluvíte, MPSV zvládnout tu spletitou situaci s OKsystémem, jak jste nabídl pomocnou ruku a zkrátka, proč i po čtyřech letech vaší vlády se stále stovky milionů přidělují napřímo? Zdůrazňuji, Rada vlády pro informační společnost je také pod vámi. Výsledky těch dvanácti dopisů je to, že se to stále přiděluje takto netransparentně, to je věc vaší vlády, věc vaše a role vaší paní ministryně Němcové by také měla být objasněna v tom, jak přispěla, nebo naopak nepřispěla k rozvoji těch IT systémů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobře, já to budu komunikovat paní ministryni Maláčové, že žije v jiném vesmíru. Samozřejmě jsme udělali historicky nejdůležitější věc z hlediska digitalizace tohoto státu, a to je, že jsem jmenoval nejlepšího ajťáka ve státní správě, pana Dzurillu, za vládního zmocněnce. Před námi s digitalizací nikdo nic neudělal a můžu tady mluvit hodinu o tom, co všechno Dzurilla a další lidi s ním udělali v rámci digitalizace, a není toho málo, jenom v rámci covidu a dalších věcí. A samozřejmě všechny IT zakázky mají svoji proceduru, svůj proces, jsou tady ty struktury, RVIS, NAKIT atd. Je to ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a ano, takže já můžu za sebe říct ano, my jsme pro digitalizaci udělali nejvíc od vzniku samostatného státu. Dokonce jsme organizovali i seminář, byl tady můj přítel, bývalý premiér Estonska, tam jsme byli na návštěvě, takže výsledků digitalizace je strašně moc a já myslím, že to i všichni ocenili, i vaši kolegové.

Takže ano, můžete mě kritizovat, samozřejmě, my jsme koaliční vláda. Já jsem se naučil hlavně psát, považuji to za praktické. Když napíšu, tak tam mám ten obsah, mám tam datum, můžu se na to odvolat a z mého hlediska je to můj systém práce. Takže si myslím, že z mého hlediska jsem udělal maximum, a znovu opakuji, že role paní Němcové, vůbec tomu nerozumím, té otázce, paní Maláčová je tam myslím od června 2018 (Předsedající: Čas, pane premiére.) a určitě vám ráda odpoví na vaše dotazy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP