(9.50 hodin)
(pokračuje Volný)

Já už jsem třeba ten zlý člověk, který nemá eseróčko, který nemá nadstandardní nájmy, protože můj nájem je třeba ve výši 70 % průměrného nájmu v Ostravě. A já opravdu nemůžu pronajímat za stejné ceny, jako pronajímá třeba město Ostrava, protože to bere pochopitelně vícezdrojové dotace, takže ve finále sociálně vyloučený člověk, který bydlí v obecním bytě, stojí daňové poplatníky asi trojnásobek toho, co stojí daňové poplatníky, když ten člověk bydlí u mě a ničí mi mou nemovitost, na kterou já nemám peníze, abych ji neustále opravoval, protože naopak mám podprůměrný nájem.

A chtěl bych říct, že diskuse o takzvaném obchodu s chudobou by se měla opravdu společensky rozšířit, protože za prvé to je falešný pojem, tady nikdo neobchoduje s chudými lidmi, a za druhé já nevím, co vy byste dělali, tahle vláda, kdyby lidé jako já, normální lidé, kteří mají nemovitosti a musejí je pronajímat, protože v té oblasti se prostě nikdo z většinové společnosti nenastěhuje, tak co byste opravdu dělali, kdybychom my ty nemovitosti uzavřeli. Jako že já jsem to udělat chtěl a musela mě uprosit katolická charita (Předsedající: Čas.), abych ty nemovitosti neuzavřel, abych nebyl terčem takových primitivních útoků, jako tady předvedla paní ministryně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Eviduji vaši přihlášku do rozpravy. Nyní je na řadě paní poslankyně Richterová s faktickou poznámkou, po ní pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Jenom úplně věcně, chci zdůraznit, že co se týče skutečného potírání příčin obchodu s chudobou, tak jsme předložili konkrétní návrh na pokuty za pronajímání nekvalitních bytů, je to sněmovní dokument 8411, a myslíme si, že bychom se jako stát měli zaměřit na to, že pokud někdo bydlí s podporou, třeba proto, že z nějakého důvodu ze svého invalidního důchodu nedosáhne na to, aby zaplatil plný nájem, protože třeba invalidní důchody u nás jsou často velmi nízké, tak pro takovéto případy má stát, když doplácí příspěvek a doplatek na bydlení, garantovat nějakou rozumnou kvalitu. Je to sněmovní dokument 8411, každý si to může zkontrolovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jaroslav Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Diskusi tady sleduji v němém úžasu. Na rozdíl od všech těch, kteří se vždycky jednou za půl roku jedou podívat do takzvaných vyloučených lokalit, já v ní bydlím. Já blbec jsem si před dvaceti roky koupil byt v krásném centru Děčína v městském bytě, nádherný městský barák. Za dvacet let bydlím ve vyloučené lokalitě, 150 metrů od městského úřadu, v centru města, kde je třetina lidí, vy jim říkáte nepřizpůsobiví. Ti se přizpůsobili, to je jedna báseň. Zčásti má pravdu pan Volný, ať je to, jak je to. Oni se přizpůsobili tomu životnímu stylu a penězům, které dostávají, a jediným, kdo na tom tratí, je společnost a všichni slušní lidé okolo.

Pořád tu mluvíme o nějakém obchodu s chudobou. Kdyby to řekl na ulici člověk, tak tomu věřím, ale paní kolegyně, prostřednictvím, paní kolegyně ministryně, vy jste ministryně, vy musíte udělat něco, aby to nebylo, aby obce měly možnost zpátky o tom rozhodovat, jak se ty věci... Protože to, jak se to tady převedlo z obcí na ministerstvo, to byl ten kámen úrazu. Jenže kámen úrazu... Ten pan Drábek nebyl až takový idiot - promiňte za to slovo. To bylo prostě ustanovení, že obce spolusignují ty změny. Poslaneckým návrhem to bylo vyjmuto, aby obce do toho nemohly mluvit.

Pojďme vrátit zpátky ty věci, aby obce do toho mohly mluvit. V České Lípě v centru paní starostka Volfová správně udělala, že udělala celé centrum jako bezdoplatkovou zónu a posuzuje každého jednotlivě, to znamená matky samoživitelky, které opravdu potřebují pomoc, seniorskou skupinu, která opravdu potřebuje pomoc. Ale ty flákače... Víte, v tom Máchově náměstí v Děčíně - (Čas, pane poslanče, vypršel.) Děkuji.

 

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jedna omluva ještě - od 12 hodin po zbytek jednacího dne z rodinných důvodů pan poslanec Petr Třešňák.

A teď vás seznámím s pořadím, ve kterém jste přihlášeni. K faktickým poznámkám je přihlášen pan poslanec Juchelka, paní poslankyně Kalátová, Aulická Jírovcová, Fialová a pan poslanec Černohorský, v tomto pořadí. Do rozpravy jsou přihlášeni pan poslanec Karel Krejza, paní poslankyně Richterová, pan poslanec Bauer, pan poslanec Lubomír Volný a před nimi s přednostním právem pan předseda Jan Bartošek. Pan poslanec Juchelka - faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Budu jenom velmi krátký, protože jsem chtěl reagovat na paní ministryni, vaším prostřednictvím, protože ten zákon se vůbec tady tohoto netýká, to, co jste tady říkala, nebo jenom velmi okrajově. A také co se týká cenových map a dalších věcí, které v gesci těch několika bodů boje s chudobou mělo Ministerstvo pro místní rozvoj, tak to bych se chtěl zastat paní ministryně Dostálové, protože ta svému úkolu dostála a všechno předložila včetně právě i návrhu cenových map.

A také bych chtěl říct jedno slovo, a to je prostě a jednoduše zodpovědnost. Pokud bydlím ve společné domácnosti, a to je možná trochu i odpověď na tu první otázku kolegyně poslankyně Richterové, vaším prostřednictvím, tak pokud žiji v jedné domácnosti s manželkou a s dětmi, tak jsem zodpovědný za nezletilé děti úplně stejně, jako ve společném jmění manželů jsem zodpovědný za to, co se uděje z hlediska financí a majetku právě v tom našem manželském vztahu. Takže zodpovědnost mezi jednotlivými členy v domácnosti tam je a funguje. A tento zákon, který předkládá pan poslanec Bauer, je prostě a jednoduše o zodpovědnosti jednotlivých aktérů, kteří v tomto zákoně mezi sebou vystupují, a to včetně starostů, kterým je potřeba dát nějaký nástroj na to, aby už konečně nemuseli být pasivními přihlížeči toho, co se v jejich obcích děje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Pavla Golasowská ruší dnešní omluvu od 12.30. Na řadě je teď s faktickou poznámkou paní poslankyně Iva Kalátová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Iva Kalátová: Děkuji za slovo. Asi všichni velice dobře víme, jak tu sedíme, že to nemá řešení. Pouze si tady vyměňujeme názory, každý ze svého úhlu pohledu. Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěla říct předřečníkům k obchodu s chudobou jediné: nám přece vůbec nevadí, že u vás v bytě bydlí člověk za 100 000 měsíčně, když na to nečerpá dávky, respektive příspěvky a doplatky na bydlení. Nám vadí, když oproti běžnému nájemnému v Rotavě, které je 6 000 korun ve 2+1 pro tříčlennou rodinu, inkasuje někdo 15 000, a ještě ty peníze neposílá dál a doplácí mu je stát. Tento příspěvek na bydlení nezůstává u nájemníka. To získává ten obchodník s chudobou. Vy nejste obchodník s chudobou, vy jste obchodník s bohatstvím. Když já u vás budu bydlet za 100 000, tak mi to přece vůbec nevadí, prostřednictvím pana předsedajícího. Ale nedá mi nikdo na to ani korunu a musím si ty peníze vydělat. Ale tam, kde to hradí stát svými příspěvky na bydlení, tam je problém.

A napadla vás někdy odpověď na otázku, co kdyby ti lidé, o kterých tady mluvíme a kterým chceme sahat na dávky a podobně, na nějaké peníze, které dostávají, co kdyby si začali plnit svoje povinnosti stejně jako my? Napadlo vás někdy něco nezaplatit? Poplatek za odpad, poplatek za psa, nájemné... A tady to správně zaznívá. Ale když už si je neplní, jaký je nástroj to z nich vymoci? To je otázka.

Děkuji za pozornost. A myslím si, že to nemá řešení, a dneska už vůbec ne.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom chtěla, aby se ta debata neposunula jenom na úroveň byznysu s chudobou, protože návrh novely se týká vlastně pravidel pro to, kdy by bylo umožněno, že lidem bude odejmuta část dávky z hmotné nouze. Ale chtěla bych opravdu říci, a moje kolegyně to tady řekla přede mnou: přece je zcela úplně normální, aby se dodržovala běžná pravidla a aby i lidé, kteří jsou na dávkách hmotné nouze nebo i na státní sociální podpoře, přece věděli, že mají dodržovat určitá pravidla. Přece tady nebudeme podporovat neustále se rozrůstající skupinu lidí, kteří si myslí, že de facto nemusejí vůbec nic, a podle toho se i chovají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP