(10.20 hodin)
(pokračuje Čižinský)

Takže mně nevadí, že zmiňujete, že jezdím na kole. To mi nevadí. Zmiňujte ale, co na tom kole dělám a kam jezdím. A když jsme měli ghetto, měli jsme tam totálně vybydlený dům, který snesl srovnání s jakýmkoliv jiným domem, pane poslanče, tak se to nakonec podařilo vyřešit, podařilo se všechny lidi umístit, pracovat s nimi. Ten dům byl nakonec prodán a teď už se opravuje. Prostě je to o té práci, je to o práci těch lidí, ale je to také o tom, každý problém řešit, co nejrychleji to jde. A když prostě někdo třeba ztratí občanku, na základě které dostává důchod, a tak podobně, ztratil ji dvakrát, nemá už nárok na bezplatnou, dostane od nás z humanitního fondu ty tři stovky, dostane půjčku 10 000, 15 000, když je potřeba, do řádu hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil váš čas k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Eva Fialová, připraví se kolega Kohoutek a Růžička s faktickými poznámkami. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji za slovo. Já budu reagovat, vaším prostřednictvím, na pana Ferjenčíka. My tu schvalujeme zákony jako celek a dopad na celou společnost. Kdyby ta společnost byla tak úžasně jako celek zdravá, tak tenhle zákon ani nevznikl. A pokud se někdo bude chovat podle pravidel, a já to tu budu opakovat znovu, tak v životě tenhle zákon nemusí být ani uplatněn v praxi. Pokud se ti lidé chovají podle pravidel a věci, na které se to vztahuje, budou dodržovat, což je v běžné společnosti normální, tak v životě tenhle zákon nebude uplatněn. Toť celé. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Kohoutek s faktickou poznámkou, připraví se kolega Růžička. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já bych, pane předsedo, vaším prostřednictvím, chtěl reagovat na pana Čižinského. Pane poslanče Čižinský, nebo pane starosto Čižinský, vy žijete na Praze 7, možná tam máte pár desítek bezdomovců, nějaké feťáky, ale jinak žijete, promiňte mi ten pojem, v ráji. My, co jsme ze severních Čech, z Karlovarska, Ústecka, ze severní Moravy, my tam těch lidí máme stovky, tisíce. Jak chcete pracovat s tisíci lidmi, kteří si neplní nic, co mají, nepracují, chodí jenom pro dávky a slušným lidem se smějí? Když se vyplácejí dávky, my na těch úřadech musíme mít městské strážníky, aby ti chudáci ženské, které jsou za těmi přepážkami, a těm lidem, kterým se musí slušně politicky korektně říkat klienti, vyplácejí dávky, aby se vůbec nebály bát jít domů, anebo aby byly v bezpečí toho, že se k nim prostě ti lidé aspoň budou chovat nějak slušně.

Vy tady všichni furt mluvíte o nějaké sociální práci, ale jediná práce, o které máme mluvit, je to, aby ti lidé pracovali. To je práce, o které se máme bavit, aby měli tak malé dávky, že prostě maximálně vyžijí a věděli, že když půjdou pracovat, že to pro ně bude dobrý. Ale za situace, že dvě, tři generace nepracují, protože nemusí, protože se mají sakra dobře, tak s tím nikdy nic neuděláme a jenom se budou těm většinovým slušným lidem smát. Děkuju. (Potlesk z levé a střední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Pavel Růžička s faktickou poznámkou, dále Mikuláš Ferjenčík a Aleš Juchelka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já už jsem to také nevydržel. Já jsem ze sociálně vyloučené lokality z malého pětitisícového městečka.

Musím reagovat na pana poslance Čižinského. Pane poslanče, víte, když tam máte u vás v Praze 10 rodin, tak se vám to tam ztratí. My, když máme v maličkém městečku 10 takovýchto rodin, tak máme obrovský problém. Já se musím zastat těch starostů, kdy jste tady de facto řekl, že jsou to hlupáci, kteří tu situaci neumí řešit, že jediný borec starosta jste vy. Vy, prosím vás, vůbec nevíte, o čem mluvíte. My to taky děláme, že chodíme za těmi lidmi, že je přemlouváme, aby posílali děti do školy. A víte, co ještě jako obec děláme? Kupujeme baráky, aby se nám tam nenastěhovali takoví lidé, které vy tady z Prahy vyhodíte. Kdybyste nám je neposílali do severních Čech, tak jsme tam měli klid! (Potlesk v levé a střední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuju za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jen reagovat na kolegyni Fialovou, vaším prostřednictvím. My máme shodu na tom, že je potřeba, aby lidi dodržovali pravidla, že je potřeba snažit se, aby lidé ve vyloučených lokalitách začali chodit do práce a podobně. Nicméně pojďme tedy věcně řešit, jestli tento návrh k tomu pomůže, nebo nepomůže. A to je to, z čeho já mám obavy, protože bohužel v tom ideálním světě, který bychom chtěli, nežijeme a já mám třeba obavy, že se pak kolem těch vyloučených lokalit bude o něco více krást. A nemyslím si, že to je to, co pomůže těm sousedům k lepšímu životu.

Stejně tak ve chvíli, kdy velká část těch lidí je v exekucích, tak oni legálně pracovat nebudou, protože se jim to prostě nevyplatí, protože z toho, co vydělají, nic nemají. Takže tohle jsou problémy, na které je z mého pohledu se potřeba taky zaměřit. A prostě řešme to, jestli ten zákon plní cíl a jestli ty vedlejší škody, třeba to, že se kvůli jednomu problémovému dítěti zabaví rodině dávky, jestli to nepovede k tomu, že ty ostatní se taky stanou problémovými. To jsou věci, kterými se máme zabývat. A proto já volám po tom, abychom zvažovali celkové dopady. Vím, že to není lehké, vím, že v severních Čechách je to průšvih, a přispěla k tomu i Praha rychlou privatizací bytů. Já s tím souhlasím, ale to se stalo. Pojďme řešit ten problém věcně. (Potlesk v řadách Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Juchelka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Doopravdy naposledy k panu poslanci Čižinskému, vaším prostřednictvím. Ale my to děláme taky. To je přesně to, o čem jste hovořil. Když se nějaká rodina dostane do krize, tak samozřejmě že se jí musí pomoci. Ale tady tento zákon je o tom, že když se někdo chová a jedná protizákonně, a to opakovaně, tak potom musí přijít nějaký nástroj, kdy těm starostům můžeme pomoci v tom, aby mohli nějakým způsobem tento nešvar napravovat. A oni ho doteď nemají. Takže pokud se nějaká rodina dostane do krize, tak jí samozřejmě pomozme. To je všechno v pořádku, co jste tady uvedl. Ale to není gros toho zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juchelkovi. Nyní pan poslanec Čižinský s další faktickou poznámkou. Řádně přihlášeným kolegům, tedy s přednostním právem, pan kolega Bartošek, Jaroslav Foldyna a další, musím říct, že tady ještě mám pět faktických poznámek. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Díky za slovo. Já bych se rád vyjádřil k předřečníkům. Prosím, nevkládejte mi do úst, že jsem se nějak otíral o nějaké kolegy starosty. To jsem neřekl ani v nejmenším. Vážím si každého, kdo pracuje pro svou obec, pro svou městskou část.

To, co tady řešíme, je to, jestli to bude fungovat, nebo nebude fungovat, jestli to situaci zlepší, nebo zhorší. Mám vážné pochybnosti, a opět bych to srovnal s těmi exekucemi, že tato úprava tu situaci zhorší a že starosta, který bude hledět skutečně dopředu, ne dopředu na jedno volební období, ale na více volebních období, tak se této úpravy vlastně bude obávat, protože si dovede představit, co to bude znamenat za 10, 15 let.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Kalátové. Připraví se kolegyně Fialová a Hyťhová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Iva Kalátová: Děkuji za slovo, já už také naposledy. Každý problém je tak velký, v jakém území a v jakém měřítku se projeví, to znamená 100 lidí ve třítisícovém městě a 200 lidí v milionovém městě. Tady už to zaznělo. Ke svým předřečníkům. Já jsem žila v bytovém domě zatíženém sociálním vyloučením. Starostovala jsem v obci, kde bylo původně 3 500 obyvatel, 400 lidí uteklo nikoliv jenom za prací, ale i před těmi problémy, protože tam zkrátka nechtěli žít. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP