(10.40 hodin)
(pokračuje Čižinský)

Myslím si, že dneska tady nikdo není, kdo by přišel a řekl: To se povedlo, funguje to, je to skvělý. Na ty exekuce, jak byly schváleny před lety, doplácí nejvíc daňoví poplatníci, obce, kraje, protože řeší situaci lidí, kteří mají obrovský batoh problémů, který si táhnou životem. Teď mi to připomíná tu atmosféru, ta atmosféra je tedy podobná. Velmi komplexní problém, který v drtivé většině případů také souvisí s exekucemi, které se tehdy nepovedly, tak teď tady zaznívá, že existuje jednoduché řešení. Kdo se tím skutečně zabývá, tak ví, že jednoduché řešení neexistuje, že to je něco, co opravdu nepomůže, protože je to úplně na konci všech těch opatření, a jenom to tu situaci zhorší, podobně jako to bylo s těmi exekucemi.

Takže bych chtěl apelovat, nedělejme tutéž chybu, jako se udělala v exekucích, a vraťme se k tomu, že to je skutečně komplexní. A když jsem tady vyzýván, abych se zapojil, tak já to zvedám, dávám návrh na vracení do druhého čtení. A pojďme to, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče Juchelko, pojďme to tedy skutečně zlepšit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Návrh na opakování druhého čtení jsem si poznamenal. A snad se situace zklidnila tak, abychom mohli už pokračovat v diskusi.

Ještě předtím, než dám slovo kolegovi Bartoškovi, přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Ze zdravotních důvodů se omlouvá z dnešního jednání Daniel Pawlas, dále se omlouvá paní ministryně Marie Benešová od 9.30 do zbytku jednacího dne a pan poslanec Josef Hájek se omlouvá od 10.30 do 14 hodin.

Nyní tedy pan kolega Bartošek, kterého jsem již ohlásil. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Při projednávání tohoto zákona jsem si vzpomněl na svoji předchozí profesi terapeuta a obtížnost a složitost této práce. Leží proti sobě dva póly. Na jedné straně řada starostů, která je vystavena bezmoci k tomu, aby zjednala pořádek ve svých městech a obcích, a netýká se to jenom Ústeckého kraje, ale i v jižních Čechách, například Benešov nad Černou, a každý ve svém regionu najdete takové město.

Týká se to rodin, které si neví rady s tím, že jsou s malými dětmi opakovaně v noci buzeni, případně se jim ztrácejí věci a mají pocit, že se nedovolají svého práva a jsou vystaveni bezmoci toho, že neví, jak to řešit. To nejhorší, čeho se tento stát může dopustit, je to, že lidi žijí s pocitem, že ti, kteří chodí do práce a snaží se, tak chodí a pracují, platí odpady a všechno, co se k životu ve svých městech a obcích váže, a na druhé straně skupina lidí, která žije s pocitem, že vlastně nemá žádné závazky, nic nemusí, je to normální a je to tolerováno.

Co řekneme lidem, kteří si koupili nemovitost a následně tam vznikla vyloučená zóna? A jejich nemovitost ne že se propadla na ceně, ale stala se prakticky neprodejnou. Znám tuto tvář, znám tento problém i z této strany, a zde na rovinu říkám, že se těchto lidí zastávám, protože každý chce vychovávat své děti v klidu, nikdo nechce, aby mu kdokoliv jiný kradl to, na co si vydělal svojí poctivou prací, a nikdo nemá zájem na tom, aby se snížila cena jeho nemovitosti jenom kvůli tomu, že tam vznikne vyloučená zóna.

Kdybychom se zde bavili o půlroční vládě sociální demokracie na MPSV, tak si řekneme, máme před sebou ještě tři a půl roku, dá se to spravit. Ale bohužel musím konstatovat, že Ministerstvo práce a sociálních věcí spravuje sociální demokracie už osm let. Dost času na to, abychom na toto našli řešení. Podle lidovecké politiky smysluplná, sociální politika funguje systémem sociální trampolíny. Každý to známe, že se v životě něco nepovede. Můžeme se sociálně propadnout, můžeme upadnout do dluhů nebo do jiných těžkých sociálních situací. A zde skutečně, jestliže člověk sám nestačí na svojí životní situaci, by měl nastoupit stát, se smysluplnými, účinnými nástroji sociální politiky a lidi vracet zpátky do života, zastabilizovat je a pomoci jim, aby se vrátili do života, chodili do práce, vychovávali své děti a platili si závazky a dluhy vůči společnosti, které mají. To je smysluplná sociální politika, ne pseudosociální smír, kdy se vyplácí - a z mého pohledu často nehospodárně - velké množství peněz, které situaci neřeší.

Máme za sebou osm let, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí spravuje sociální demokracie. Snižuje se nám počet vyloučených míst, nebo ne? Jestli ne, v tom případě přece stojí za to přehodnotit to, jakým způsobem sociální politiku stát dělá, a tyto nástroje změnit. Už v minulém volebním období lidovci přišli s tím, že jedno z klíčových řešení je, aby stát zcela výrazným způsobem posílil výstavby obecních bytů a družstevního bydlení, ale především obecních bytů tak, aby se výrazným způsobem snížila cena nájmů, a tímto způsobem měly obce a města k dispozici nástroj na řešení své sociální oblasti.

Z praxe víme, že to funguje. Je řada organizací, a mohli jste to vidět i v řadě reportáží, že řada těch lidí se dostala do sociálních problémů, ráda by to řešila, ale i ti lidé jsou vystaveni sociální tísni a mnohdy nevědí jak. Týká se to řady matek samoživitelek, i řada jiných lidí, kteří chtějí fungovat, ale bohužel, je to pro ně velmi složité a dost často si s tím neví rady. To, co já vyčítám této vládě, je to, že jste měli nástroje a mohli jste zavést dostatek nástrojů k tomu, aby se začaly ve velkém stavět obecní byty za výrazně nižší nájem, než je komerční. A o čem to je? Rozpočet na letošní rok, z plánovaných 3 miliard na výstavbu obecních bytů skončil na miliardě. To je vaše podpora v této oblasti? Pravda je, že na Ministerstvu pro místní rozvoj se snažili nastavit pravidla, ale o čem to je? Pravidla jsou složitá, starostové mají problémy s tím, aby žádali. Ten program není nový, stačilo ho přehodnotit, zjednodušit podmínky čerpání. Starostové by stavěli, ale pro řadu z nich je to velmi komplikované.

Jednoduchý recept z praxe v rámci jižních Čech, jihočeské koalice. A tady je třeba říct, že tam sedí i ODS, a to řešení jsme našli společně. Rozhodli jsme se, že obcím a městům uhradíme projektovou dokumentaci na výstavbu obecních bytů - pro obce do 3 000 80 % projektové dokumentace, pro obce do 5 000 60 % projektové dokumentace. Samozřejmě je to vázáno na to, aby ty obce potom v horizontu pěti let postavily a zkolaudovaly. Jednoduché, konkrétní kroky, které musíme dělat, abychom tuto situaci řešili. Je pravda, skupina lidí nebude bohužel respektovat pravidla, a některé nezastaví ani ten trest, který přijde. Ale věřte mi, že je řada lidí, která to řešení chce a je připravena ho řešit.

A já se ptám, co MPSV udělalo pro to, aby posílilo terénní sociální práci? Řada lidí, předtím jsme se bavili o resocializaci, řada těch rodin - není co resocializovat, tam nejsou ani pracovní návyky. Je to spousta mravenčí práce, dny, měsíce, aby u této skupiny lidí především vzdělání dostalo svoji hodnotu, aby byli motivováni, aby obce k tomu přistupovaly aktivně v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Tu situaci nevyřeší ani trest a nevyřeší to ani byty zadarmo. Bez toho, že tento stát neposílí individuální práci s těmi rodinami, tak se to nezmění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP