(11.40 hodin)
(pokračuje Feranec)

Potom je tady úkol prověřit postupy přijímání opatření, pravomoc ekonomickému sektoru - upozorňuji na opravy, tam má tiskovou chybu, jenom upravit - včetně podpůrných programů. Jenom chci říct, podle mě zatím neskončila práce komise, která řeší ekonomickou podporu, pokud je mi známo. To je ta komise, které předsedá pan Stanjura. My jsme byli seznámeni s nějakou průběžnou zprávou, ale myslím si, že to ještě neskončilo.

Ale co je důležité, ta všechna ekonomická opatření nebo na podporu ekonomiky vznikala ve Sněmovně. Vždycky byl zákonný základ, vlastně legislativní opatření Sněmovny, až na základě toho se vyhlašovaly různé programy. A teď vzpomenu do minulosti, jak jsme to přijímali - Bonus, ten první. Upravoval se, pochopitelně, upravoval se i na základě debaty ve Sněmovně, na základě výboru, a různá ta opatření - zastavení splátek úvěru a tak dále. Takže jenom chci říct, že ty postupy vznikaly tady. Ano, byl to občas pokus - omyl, ale takhle to v krizi bývá. Takže jestli budeme řešit postup přijímání zákonů ve Sněmovně, můžeme.

Potom je tady bod "prověřit zajišťování informovanosti obyvatelstva a boj s dezinformacemi ohrožujícími veřejné zdraví". Ty dezinformace, jak byly ve společnosti, probíhaly i tady ve Sněmovně, od extrémních typů "vraždí se pacienti" i po jiné. Tak si vzpomeňme, jak se tady protestovalo proti zrušení biatlonu, proti zákazu letů do severní Itálie. Společenská debata byla úplně stejná, jak byla ve Sněmovně, a někdy i ta Sněmovna živila různé dezinformace.

Co je důležité, jsou potom pod písmenem B: "shromáždit" - úkol pro komisi - "shromáždit odborné, objektivní a nezávislé podklady, analýzy a stanoviska k uvedeným problematickým oblastem, to za pomoci nestranného odborného vyšetřovacího týmu, zřízeno v souladu se zákonem o jednacím řádu". Zase: určitě je to dobře, ale je to práce skutečně pro - pokud máme vyšetřovací tým, budou tam právníci, zdravotníci, ekonomové - skutečně je to mravenčí práce, která potrvá nějakou dobu.

Co je důležité, je C - vyhodnotit zákonnost, smysluplnost, efektivnost a odborný přístup při rozhodování o jednotlivých problematických oblastech. Já jsem si doteď myslel, že zákon o zákonnosti, nezákonnosti může rozhodovat jenom soud, ale budiž, bude rozhodovat komise. Ale náš právní řád je postaven na tom, že o zákonnosti jakýkoliv opatření rozhoduje soud.

Ale nejdůležitější úkol té komise je pod písmenem D - "navrhnout systémové změny a doporučení, která umožní v době pandemie minimalizovat škody, zamezit neodborným a nezákonným rozhodnutím a zajistit co nejvyšší podporu bezpečnostní infrastruktury, zdravotnictví, vzdělávacího systému a dalších klíčových složek státu. Podle mě toto je nejdůležitější.

Jaké si chceme vzít poučení a - a to má být skutečně nějaká debata, velká společenská, opakuji, právníků, lékařů, ekonomů, veřejné správy - a my, to jsou obrovské úkoly pro tu komisi, obrovské. A jak to chceme stihnout do 14. září ve 2021? Dva měsíce, nejsou to tři. Jsou to dva měsíce, z toho měsíc jsou prázdniny. Chápu, že členové komise budou pracovat jako včelky, nepojedou na dovolenou, podle účasti dneska ve Sněmovně to nevypadá, ale nevěřím tomu, že tak obrovský úkol se dá stihnout za dva měsíce, reálně je to měsíc. Nevěřím tomu. Buď chceme mít objektivní závěry, a potom tomu věnujme ten čas a přizvěme k tomu všechny možné odborníky, anebo je to politické píár.

A z mého pohledu, k tomu, jak jsou nastaveny ty úkoly a ten termín, já za sebe říkám, že to je politické píár, že účelem je zřídit politickou vyšetřovací komisi, která řekne nějaké závěry před volbami. To je ten účel a já se omlouvám, ale za zřízení takové komise já nemůžu hlasovat. To je dehonestace toho problému, je to dehonestace práce Sněmovny a vyšetřovací komise. Je to čiré píár. Jedině za předpokladu - a možná to tak je - že ta zpráva už hotová, že už je napsaná, že navrhovatel už má napsanou tu zprávu, už ví, jak to dopadne, potom to dává politickou logiku, ale ne věcnou a ne odbornou.

Takže za mě závěr: skutečně nechci hlasovat pro zřízení politické vyšetřovací komise jako nástroje v ohni voleb v roce 2021. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Milan Brázdil. Pak je s přednostním právem pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Dovolte mi svou reakci na předřečníky. Dámy a pánové, představte si, že nejsem dělník urgentní medicíny, lékař - záchranář, ale že jsem všemohoucí. Všechno vím, všechno znám, umím číst myšlenky. A já se ptám, aby někdo... že nejsme domluveni - třeba tady paní stenografky, aby řekla číslo od jedné do pěti. A ona mi říká: Číslo jedna. Nebo číslo pět? Možná pět. Říká: Číslo pět. Představte si, já jsem to uhodl! Tak takhle nesmyslně mi připadá, abychom v současné době, kdy tak málo víme, vyšetřovali a řešili pandemii a vyšetřovali to, co jsme teď tady všechno probrali. Nejsem pro takovou komisi a v té absurditě jsem vám chtěl ukázat, že to je prostě nesmysl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou ještě je přihlášen pan poslanec Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já se vyjádřím samozřejmě ještě podrobněji, ale chtěl jsem jenom říci: zaznělo tady, že ty úkoly, které jsou tam vymezeny, jsou v podstatě dobré. Já pak se vyjádřím podrobně k těm jednotlivým dílčím částem, ale my jsme navrhovali zřízení vyšetřovací komise už v květnu 2020. Tehdy se říkalo, že se nebude zřizovat kvůli tomu - byly tady emotivní projevy - že to musí vyšetřit NKÚ, že se musí počkat na NKÚ. Pak jsme chtěli na podzim, aby se zřídila vyšetřovací komise. A pak víme všichni, že byla zdravotní krize, tak vláda prosila, ať nezřizujeme vyšetřovací komisi, ať počkáme chvíli.

No a teď zase tady máme vyšetřovací komisi a zase teď už je další důvod před volbami. Takže mně přijde, že se pouze hledají další a další záminky, z jakých důvodů to odložit. A pokud skutečně není ochota, aby tady ta komise vznikla, tak samozřejmě hnutí ANO na to má pravděpodobně hlasy spolu s komunisty tady v Poslanecké sněmovně, tak to zablokujete, vyšetřovací komise nebude, no, ale já se děsím toho, co pak se stane na podzim, protože už loni v červnu jsme tady varovali před druhou vlnou, a ta opatření se stejně nepřijala. A teď zase na podzim přijde další krize, bude se to znovu opakovat a pak tady budou další emotivní projevy, které budou bránit tomu, aby se reálně řešilo. Takže myslím si, že se to, že se to teď zazdí, tak to ve výsledku poškodí akorát obyvatelstvo České republiky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou dále vystoupí pan poslanec Lubomír Volný. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP