(9.30 hodin)
(pokračuje Richterová)

Pak jsme ještě předložili pozměňovací návrh č. 8469, který krajským úřadům ukládá povinnost pravidelně zveřejňovat, a teď to zdůrazním, v pseudonymizované podobě - čili aby nebyly konkrétně poznat - počty uchazečů o náhradní rodinnou péči a také počty dětí, kterým má kraj zprostředkovat náhradní rodinu. Je to drobná úprava. Krajské úřady to stejně vedou, tu informaci mají, takže to pro ně není zatěžující, ale ztransparentnila by celý proces vyhledávání nových zájemců o náhradní péči, a tam vnímáme obrovské stížnosti pěstounů napříč kraji, a učinilo by to také celý proces vyhledávání nových zájemců o náhradní péči důvěryhodnějším. A protože je potřebujeme, potřebujeme pěstouny, tak pojďme udělat i tenhle krok. Také by to usnadnilo mezikrajovou spolupráci v této oblasti.

A ještě tam máme dva návrhy, kde číslo 8466 vrací do zákona možnost, aby v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tedy v tzv. zdvopech nebo klokáncích, byla ochrana dětem poskytnuta i na jejich vlastní žádost. Asi nedopatřením to v novelizaci vypadlo, ta vlastní žádost, a znamenalo by to vlastně obrovský krok zpátky s ohledem na participaci dětí třeba dvanáctiletých, třináctiletých na jejich vlastním osudu. Ročně je několik nižších desítek děti, prostě není to jedno, není to ani 60, je to někde 20- 30 dětí ročně, které se z vlastní vůle a na vlastní žádost obrátí na ta zařízení. A asi se všichni shodneme, že kolem těch dvanácti, třinácti let už je logické, že si jsou schopny rozhodnout, jestli prostě potřebují požádat stát o pomoc, protože doma to není dobré. A bohužel to prostě z té novely vypadlo, tak my chceme, aby ta vlastní žádost dítěte byla zachována. To je návrh č. 8466.

A potom ještě návrh 8503, ten vrací do zákona opět tím pozměňovákem - do zákona o zvláštních řízeních soudních - lhůtu 24 hodin pro rozhodnutí v tzv. rychlém předběžném opatření. My máme obavy, že když se zruší ta lhůta 24 hodin, hrozí zbytečné průtahy v případech, kdy je třeba rozhodovat bezodkladně.

Tak to jsou taková konkrétní zlepšení, která navrhujeme k celé té novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Pak je tam ještě jeden významný krok. V návrhu č. 8473 se věnujeme ještě tomu, jaké jsou podmínky právě dětí žijících například v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Je to návrh, který konkrétně popisuje, že není správné, aby v těchto institucích děti byly umisťovány do stejných domácností jako dospělí, což se bohužel v těchto domovech dnes často děje, ale hlavně to dává limit, omezení počtu dětí na jednoho pracovníka. Takže je to návrh, který by dával dětem přesnější ochranu co do podmínek například v těch domovech pro osoby s postižením. Je to opět důležité, jde to opět ruku v ruce s tím komplexním promýšlením návrhu na věkový limit pro ty možnosti ústavní péče u malých dětí.

Velmi tedy prosím, vážené kolegyně a kolegové, schvalme dneska nejenom zvýšení odměn pěstounům, ale i navázání na minimální mzdu, to, abychom nemuseli tento zákon zase za pár let otevírat na základě oprávněného tlaku pěstounů. Schvalme také navýšení odborné podpory, kde dneska máme podklady od ministerského ústavu, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, který uvádí, že by vlastně na odborné podpoře ta náhradní rodina potřebovala zhruba 70 tisíc korun ročně, čili odbornou podporu v této hodnotě, ale dneska je ten příspěvek 48 tisíc korun. A teď zdůrazňuji - jde například na psychologickou podporu, terapie nebo podporu nějakého odlehčení skrze tábory a hlídání, ale nejčastěji tam jde o ty terapie a doprovázení, odborné doprovázení.

Úplně závěrem. Až budete hlasovat, prosím, myslete na to, že to je zákon, na který se zase mnoho let čekalo, a že nás může z té ani ne východní Evropy, ale spíše z přístupu, který už vůbec neplatí, nepatří do našeho století a do naší geografické polohy, posunout blíže k Západu. Prosím, hlasujte s ohledem na ty nejmenší. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, já vám také děkuji. A s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, v rámci projednávání novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou teď tady projednáváme, je pro naše hnutí SPD klíčová budoucí podoba úpravy fungování pěstounské péče, protože práce pěstounů, která je zároveň doslova posláním, spočívající v zajišťování péče o osamělé a ohrožené a mnohdy i zdravotně postižené děti, je společensky nesmírně důležitou záležitostí a v jednoznačném veřejném zájmu je i její důstojné finanční ohodnocení. Proto poslankyně SPD Lucie Šafránková podala k této novele návrh na významné zvýšení odměn pěstounů, kterých je u nás v současné době nedostatek, přičemž stav je rok od roku horší. Počty pěstounů dlouhodobě klesají a klesá i počet nových zájemců o poskytování pěstounské péče. Navrhujeme tedy za SPD zvýšení měsíčních finančních odměn jak u tzv. dlouhodobých pěstounů, tak zejména u tzv. náhradních, krátkodobých pěstounů, jejichž ohodnocení je nyní naprosto nedostatečné.

Od roku 2013 byla několikrát zvyšována minimální mzda, což vítáme a podporujeme, ovšem odměny pěstounů v tomto období odpovídajícím způsobem zvyšovány nebyly. V rámci odměn pěstounů nebyla ani adekvátním způsobem finančně zohledněna a rozlišena péče o děti zdravotně postižené, závislé na péči jiných osob, což je práce mnohem náročnější, a to nejen finančně, než standardní péče o zdravé dítě. Přičemž vedle takto náročné pěstounské péče nelze ještě pracovat na další pracovní úvazek, a to ani částečný, protože jde často o práci doslova na 24 hodin denně. Pokud nyní razantně finančně nepodpoříme výkon pěstounské péče, do budoucna vzroste počet opuštěných a ohrožených dětí umístěných v ústavní péči, a tím pádem dojde i ke zvýšení veřejných výdajů ve formě nákladů na tento typ péče v pobytových zařízeních, protože nebudeme mít jinou možnost, jak tuto péči adekvátně zajistit.

Dále rovněž navrhujeme do zákona o sociálně-právní ochraně dětí, tedy do tohoto zákona, vložit automatický valorizační mechanismus, pomocí něhož by se odměny pěstounů pravidelně každoročně zvyšovaly na základě meziročního růstu reálné průměrné mzdy v národním hospodářství.

Prosím vás o podporu těchto návrhů SPD a také doprovodného usnesení, které se týká sjednocení metodiky pro doprovázející organizace. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Také děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Milan Brázdil. Já přečtu omluvy. Pan poslanec František Vácha se omlouvá dnes z osobních důvodů, pan poslanec Navrkal se z osobních důvodů omlouvá z dnešního jednání mezi 9. hodinou a 9. hodinou 10. minutou. A pan poslanec Radek Holomčík z dnešního jednání z rodinných důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Já bych rád reagoval na předřečníky. To, že všichni se tady shodneme, že dítě má být prostě u rodičů, a když ti rodiče o něho nemají zájem, tak nějaký náhradní člověk, který by měl lásku k němu, to všichni chápeme. Ale v těch kojeneckých ústavech, aspoň z mé praxe z Olomouckého kraje, kde jezdíme velmi často se záchrannou službou nejenom, já nevím, k torpidním, epileptickým záchvatům, ale tam jsou děti, které mají závažné onemocnění, s hydrocefalem a podobně, a kdo bude - jasně, ty děti, které jsou zdravé, budou umístěny do pěstounské péče, ale kdo se bude starat o ty děti, které jsou závažně nemocné? Vrátíme je do nemocnice? Tam ten vývoj ke zlepšení asi nenastane. Kam půjdou ty děti, o které pěstouni nebudou mít zájem, protože to nezvládnou? Nebo řekněme si na rovinu, že prostě ta péče je opravdu, opravdu závažná. To potřebuje zdravotníka. Tedy jestli byste mi někdo mohli něco k tomuto povědět, budu rád. Já na naprosto souhlasím s tím, že děti mají mít lásku a tak dále, ale jsou tam i nemocné v těch kojeneckých ústavech. Tedy jestli to máte vyřešené, jen jsem to moc nepochopil. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP