(16.40 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Cílem je, aby skrze proočkovanost populace se tato infekční choroba eliminovala, aby se z ní skutečně stala možná pouhá lehčí chřipka. Ale to se nestane jen tak. Skutečně je nutné v tomto směru, aby proočkovanost populace byla co nejvyšší, abychom zabránili tomu, že pacienti budou končit v nemocnicích. A to není žádná propaganda nebo něco podobného. V průběhu roku si myslím, že jsme to viděli jasně, a já už tady nechci skutečně zažít situaci, kdy mi volali ředitelé nemocnic, že mají plný stav, plný full house, řekněme, plný dům, mají plnou lůžkovou kapacitu. Jednotky intenzivní péče už nejsou schopny přijmout další pacienty, protože zkrátka měly kompletně zaplněny intenzivní péče pacienty s těžkým průběhem covidu.

Myslím si, že každý, kdo sledoval tu situaci, tak to musí uznat, že to zkrátka tak bylo, že to není žádné fake news nebo dezinformace. Očkování je v tuto chvíli zkrátka jediná prevence, kterou máme, účinná prevence, kterou máme, toho, aby se to znovu opakovalo. Já si myslím, že to nikdo nechce zopakovat, hlavně zdravotníci, hlavně lidé, kteří mají své blízké, kteří jsou ohroženi touto nemocí. A já udělám všechno proto, aby se ta situace neopakovala. K tomu ten nástroj k očkování je jednoznačně tím nástrojem správným.

Znovu říkám, očkování má své nežádoucí účinky. Myslím, že se i o nich mediálně mluví, že to není tak, že by se to zamlčovalo. Byly tady identifikovány velmi vzácné nežádoucí účinky u vakcín vektorových, u vakcín mRNA. Státní ústav pro kontrolu léčiv publikuje tyto informace, publikuje je i Evropská léková agentura, takže v tomto směru se nic nezamlčuje, ale vždy je třeba vidět to riziko versus přínosy. A přínosy vakcinace proti covidu jsou jednoznačně převažující. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní doplňující otázka pana poslance Volného.

 

Poslanec Lubomír Volný: Pochopitelně tyto informace z úst dvakrát usvědčeného ministra lháře mě nemůžou uspokojit. A hlavně jste neodpověděl vůbec na mou otázku. Tady jsou jasné informace o tom, od profesionálů z oboru, že to, co vy nazýváte očkováním a vakcinací, není očkování ani vakcinace. Je tam použitá technologie genové terapie, která se na rozdíl od vakcíny nedrží v rameni, putuje po celém těle, prokazatelně se usazuje na vaječnících, na mozku, na varlatech a poškozuje placentu.

Já jsem se byl informovat v očkovacím centru a ptal jsem se na to těch lékařů. Ti lékaři to věděli, i ty zdravotní sestry. A ptal jsem se jich, jestli to říkají i ostatním pacientům. A oni mi říkali, že ne, protože pokyny z Ministerstva zdravotnictví jsou takové, že je mají informovat pouze o tom, jaký výrobek je použit, a jaké mají očekávat okamžité nežádoucí příznaky, ale nic o tom, že se jim to usazuje po celém těle. Proč to lidem neříkáte a proč jim to tajíte?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Pan ministr bude odpovídat na doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Mohu pouze zopakovat, že nežádoucí účinky vakcín proti covidu jsou standardně prezentovány, jsou to velmi vzácné nežádoucí účinky, to je zkrátka fakt. A o tom, o čem hovoříte, to si myslím, že zkrátka pravda není. Není pravdou, že by tady očkování způsobovalo neplodnost, že by mělo vliv na porod nebo na těhotenství dané ženy. Veškeré odborné společnosti, Gynekologicko-porodnická společnost a další, doporučují například očkování žen, nedoporučují ho v prvním trimestru, ale jinak to zkrátka není žádné riziko. Americká CDC doporučuje očkování těhotných.

Jsem samozřejmě přesvědčen o tom, že musíme respektovat vědu, musíme respektovat vědecké poznatky. Každý má nějaký názor, tomu rozumím, ale ty vědecké poznatky ukazují něco jiného. Dneska máme aktuálně očkováno asi 6 milionů lidí, přes 6 milionů lidí. Myslím si, že kdyby to bylo, tak jak o tom hovoříte, tak asi ta situace by byla úplně jiná. Nepozorujeme v tomto směru žádný nárůst potratů ani něco podobného, co jsem slyšel, nějaké nesmysly v médiích. Prostě není to tak, neříkáte v tomto směru fakta, která jsou opřena o vědecké studie, o publikované články, ale chápu, že máte na to svůj pohled, svoji vizi, svoji ideologii. Rozumím tomu, je před volbami, chápu to, je to váš politický program, ale neodpovídá to vědeckým poznatkům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Interpelace končí. Nyní další interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, zástupci filmových uměleckých profesí se opět bouří proti nekvalitní digitalizaci starších českých film, zlatého fondu našeho filmového dědictví. Před několika lety bylo z popudu ředitele Národního filmového archivu Michala Breganta více než deset významných českých filmů digitálně restaurováno v Maďarsku. Negativní ohlasy na nekvalitní výsledky vedly Ministerstvo kultury k sestavení odborné komise, která vyhodnotila výsledek jako nepoužitelný. O filmech digitalizovaných v rámci projektu, který byl financován z veřejných zdrojů za více než 21 milionů korun, komise uvedla, že je nelze přijmout jako restaurované. Následně pod patronací ministerstva vznikla smlouva mezi NFA a FAMU, která měla zabránit tomu, aby se podobná selhání opakovala. Tato smlouva byla panem Bregantem opět porušena, a to v případě filmu Až přijde kocour. Film byl restaurován v Itálii a bohužel tam byly předány nekvalitní kopie filmu, ačkoliv k dispozici byly kvalitní vzorky. Projekce tohoto filmu v srpnu 2021 vedla umělecké profese k výzvě, aby byl pan Bregant odvolán.

Dědicové kameramana Jaroslava Kučery požádali o stažení filmu z veřejné distribuce, takže nemůže být využita milionová investice vložená do restaurování filmu. Otázek se skutečně nabízí mnoho: Jak je možné, že náš zlatý filmový fond je soustavně předmětem amatérismu státní instituce, jako je NFA? A jestli se zasadíte o nápravu situace, která naši kulturu poškozuje už i v zahraničí? A jenom možná, jestli jste viděl srovnání digitalizované (Předsedající: Paní poslankyně, skončil čas.) formy a té původní, tak... Ano, mi musíte dát za pravdu. Děkuji. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr je připraven odpovídat. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Mrzí mě, že znovu vzplál vlastně spor, který se týká digitálního restaurování českých filmů, starších českých filmů, protože vlastně už tady v této věci jsem byl nucen se angažovat i v minulosti, a doufal jsem, že vznikl určitý kompromis nebo dohoda, která bude - když bude dodržována - tak povede k tomu, že se ty postoje, které se tady dosud střetávaly, nějakým způsobem potkají, a dohodnout, a že ta dohoda bude i tedy reálná.

Máte pravdu, že ten spor vlastně teď vzplál znovu v souvislosti s restaurováním filmu Až přijde kocour, který byl i v zahraničí prezentován poměrně neúspěšně. Nicméně jiná věc je, že tady v Česku se znovu diskutuje o tom, v odborné veřejnosti, že kopie není dostatečně kvalitní, a že se navíc nedodržela ta dohoda, o které i vy jste mluvila. Jenom připomenu, že to je dohoda, která byla učiněna v červnu roku 2018 mezi Národním filmovým archivem, zástupcem Národního filmového archivu a děkanem FAMU. Ta dohoda řekla, jak by se mělo postupovat, aby se do budoucna vyloučily podobné střety a podobné nesouhlasy, které se objevily v minulosti.

Já jsem se tím samozřejmě musel začít zabývat, i když mě to mrzí, že se k tomu zase musíme vracet, protože jsem doufal, že dohoda bude platit a že je určitým kompromisem, který ten problém vyřeší. Nicméně teď se ukazuje, že odborná část veřejnosti, zástupci režisérů, kameramanů, mistrů zvuku, kteří reprezentují skupinu, která nesouhlasí s tou úrovní a kvalitou kopie filmu Až přijde kocour, digitálního restaurování filmu Až přijde kocour, se opět vyjádřili, nejenom že jim připadá, že tady nebylo učiněno zadost té dohodě, ale žádají i stažení toho filmu z veřejné produkce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP