(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Připomínám, že v 10.00 bychom měli projednávat bod 199, uznávání protilátek na COVID-19, a v 11 hodin máme pevně zařazený další bod 202, tisk 1135, návrh změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2021.

K pořadu schůze mám nejprve písemnou přihlášku paní poslankyně Sommerové, poté vidím, že se z místa hlásí paní poslankyně Adámková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Sommerová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, minulý týden 7. září schválil volební výbor usnesení a doporučil našemu plénu odvolání paní Hany Lipovské z funkce radní České televize. Vzhledem k aktuálnosti tohoto bodu navrhuji, aby se přijal tento bod na program dnes ve 12 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další se přihlásila paní poslankyně Adámková, poté pan poslanec Bartoň, poté pan poslanec Volný. Prosím. Opravdu poprosím o klid v sále! Děkuji. Prosím, vnímejte, jaké návrhy jsou předkládány, o kterých budete hlasovat.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás požádala o pevné zařazení bodu s číslem 1275, jedná se o novelizaci transplantačního zákona, na dnes ve 13 hodin, podle § 90. Jedná se o návrh poslanců Adámkové, profesora Válka, doktora Běhounka, doktora Farhana, paní Karly Maříkové, doktora Kasala, docenta Svobody, Ing. Aulické Jírovcové, na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů, a zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk, určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů.

Důvod: dobrovolný dárce kteréhokoliv orgánu určeného k transplantaci, je-li tento výkon - jedná se o transplantace ledvin, jater -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším. Opravdu prosím o klid! Není slyšet to, co přednáší paní poslankyně. (Zvoní.)

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, pane předsedo. ... a krvetvorných buněk - je spojen s pracovní neschopností, kdy tento člověk má plnou náhradu mzdy. Bohužel došlo k tomu, že je jiný názor právníků a jiný lékařů, co se týče orgánů. Právníci neuznávají kostní dřeň jako orgán. Došlo ke komplikaci, kdy skutečně člověk, dobrovolný anonymní dárce kostní dřeně - upozorňuji, že to je mnohdy jediný způsob léčby leukémie i v dětském věku - měl komplikaci, která byla spojena s neschopností, ale nedostal plnou mzdu. V důsledku toho samozřejmě český registr dárců krvetvorných buněk se na mě obrátil, protože již vyčerpal všechny jiné možnosti než zákonné, aby došlo k nápravě.

Připravili jsme tedy návrh zákona, který vzhledem k času, který je, poprosím o projednání v § 90, bude-li zařazen. Včera jsem na toto téma ještě hovořila s panem senátorem Krausem, který mi v případě, že tento zákon projde... (hluk v sále trvá, poslankyně se odmlčela) ... zaručil, že senátní výbor jej projedná velmi rychle a nebude zdržovat.

Abych uvedla na pravou míru některé opravdu úsměvné nesmysly, které se objevily ve veřejném prostoru. Jeden z redaktorů zhruba před 14 dny psal článek, že se jedná o darování spermatu. Pánové, musím vás tedy posmutnit - nejedná, jedná se o krvetvorné buňky. Darování spermatu a zárodečných buněk se neřídí transplantačním zákonem. Potom se objevilo, bohužel, a to mě mrzí, u členky výboru pro zdravotnictví paní poslankyně Richterové na Twitteru, že lžu. Tak prosím vás, mohu vás ujistit, že zásadně nelžu, protože mi za to víceméně nikdo nestojí, tedy v tomto případě.

A abychom si ujasnili, co se tam ještě děje. Ono se zdá, že jde o malá čísla, a říkal to na výboru pro zdravotnictví velmi seriózně pan poslanec Benda, ale jeden dárce, který odmítne z těchto důvodů, že nemá jistotu, může být pět životů, vážení kolegové, ale i těch vašich, protože pro leukémii nemáme léky a není vždycky jisté, že se hodí dřeň tatínka a maminky. Toto jsou anonymní dárci, čili nejedná se o odběr, ten je zdarma. Jedná se o tu komplikaci. Dárce kostní dřeně má čtyři dny ze současného zákona, ale ono to bohužel v případě hnisavých komplikací samozřejmě nestačí.

Čili moje prosba zní: buďte tak laskavi a zkuste hlasovat pro zařazení tohoto zákona. Prosila bych pevně zařadit dnes ve 13 hodin, protože se opravdu jedná o tuto věc.

Já jsem ještě chtěla na výboru pro zdravotnictví, aby vedoucí českého registru dárců krvetvorných buněk se zeptala paní poslankyně Richterové, kde vzala ty nesmysly, ale paní poslankyně se na poslední chvíli omluvila, což mě velmi mrzí, zejména proto, že jsem se domnívala, že jinak jednáme velmi férově. Ale v pořádku, každý má právo na svůj názor, a já tedy prosím: pro mě je pacient posvátný a budu bojovat s každým a budu pro něj kamkoliv, abychom jim pomohli. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jako další pan poslanec Bartoň.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo, pane předsedající. Asi to nikoho nepřekvapí, ale rád bych navrhl pevné zařazení zákona o pedagogických pracovnících, vratku ze Senátu, bod číslo 11, bohužel, shodou okolností třikrát nedošlo na hlasování kvůli přestávkám, takže ještě dnes na konec jednacího týdne. Navrhuji jeho pevné zařazení na 11.45, alternativně, pokud by to neprošlo, na 13.45.

Ještě doplním, že v tomto bodu jsou uzavřené rozpravy, jsou přednesena závěrečná slova. Stačí pouze hlasování, u kterého ani není stanovisko ministra, takže ani ministra ani pana senátora zde nepotřebujeme, stačí jenom 20 vteřin hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný, poté pan poslanec Benda.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Chci v reakci na pokrytecké vystoupení paní Sommerové, prostřednictvím pana předsedajícího, která tady drze vystupovala s rouškou pod nosem, navrhnout zařazení bodu o odvolání celé Rady České televize, dnes ve 12 hodin. Pokud dostane paní Sommerová přednost a bude rozhodováno o odvolání jedné jediné členky Rady České televize, navrhuji zařadit alternativně tento bod ihned po tomto bodu, protože situace v Radě České televize a v České televizi je obecně tristní, a tady z politických důvodů odvolávat jedinou členku Rady České televize, která neporušuje žádný zákon, je směšnou snahou o diskreditaci někoho, kdo se na rozdíl od paní Sommerové, prostřednictvím pana předsedajícího, řídí skutečně všemi zákony, a nikoliv to pokrytecky pouze nepředstírá, aby si tady potom přišel s rouškou pod nosem.

Další bod, který navrhuji na zařazení po tomto bodu, který jsem navrhl, je bod o vydání poslance, nebo hlasování o vydání, vyslovení souhlasu se stíháním poslance Lubomíra Volného. Tato Sněmovna opakovaně dala najevo, že nedůvěřuje tomu, co říká pan poslanec Lubomír Volný, že nedůvěřuje jeho informacím o Ivermektinu, že si nenastudovala 61 dvojitě zaslepených harmonizovaných studií, které v současné době o Ivermektinu a jeho účinnosti proti COVIDu-19 existují ve veřejném prostoru, a já si myslím, že tahle republika si zaslouží tyto informace slyšet v přímém přenosu z půdy Poslanecké sněmovny, a také si celá republika zaslouží vědět, zejména před volbami, jaká je politická vůle Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve vztahu k informacím ověřeným, ověřitelným informacím o 80% až 90% účinnosti Ivermektinu vůči těm nejtěžším formám nebo nejtěžšímu průběhu COVIDu-19. Tato Sněmovna vypadá, jako kdyby se snažila tyto informace systematicky tajit a neumožnit veřejnosti, aby si k tomu zaujala své vlastní kritické stanovisko tím, že si tyto informace ověří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP