Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna


Český zavináč 27. března 2000
V rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě 2000 získala Kancelář Poslanecké sněmovny za projekt Digitální knihovna "Český parlament" cenu Český zavináč za "vynikající projekt, který významně přispěl k rozvoji informační společnosti zejména s přihlédnutím k potřebám státní správy a samosprávy" (ohlasy v tisku).

23. března 2003
V rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě 2003 získala Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna cenu Český zavináč "za mimořádný počin v rozvoji informační společnosti v České republice i na Slovensku". "… znamená průlom ve vzájemné informovanosti zákonodárných sborů a široké veřejnosti obou zemí a stává se významným počinem i v širším evropském kontextu" (ohlasy v médiích).Digitální knihovna je společným projektem českého a slovenského parlamentu, na kterém se podílejí Parlamentní knihovna, odbor informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny a odbor informačních technologií Kanceláře Senátu za českou stranu a Parlamentní knihovna, parlamentní archiv a odbor informatiky Kanceláře Národní rady Slovenské republiky za slovenskou stranu.

[Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna nahrazuje a rozšiřuje původní projekt Digitální knihovna "Český parlament".]


Cíle projektu
Obsah digitální knihovny
Typy dokumentů v digitální knihovně
Elektronická parlamentní knihovna - seminář ECPRD
Kontakt

Cíle projektu

Hlavním účelem projektu je vytvoření a provozování jednotného informačního systému:
 1. o činnosti zákonodárných orgánů České republiky a Slovenské republiky od jejich vzniku v roce 1993 do budoucna
 2. o činnosti společných zákonodárných orgánů Československé republiky v letech 1918 až 1992 a
 3. o činnosti českých a slovenských poslanců v různých zákonodárných orgánech (Slovenská národní rada, Říšská rada a Sněm království Českého) od roku 1848 do roku 1914

Dalším důležitým cílem projektu je nejenom zpřístupnění informací o současné a minulé činnosti obou parlamentů nejširší veřejnosti v jejich čisté objektivní podobě, tzn. bez interpretace a filtrace hromadnými sdělovacími prostředky, ale i urychlení přístupu poslanců a senátorů k parlamentáriím jako zdroji poučení a inspirace v jejich zákonodárné činnosti a záchrana "zlatého fondu" parlamentních knihoven a archivů pro budoucnost. Papír tištěných dokumentů se totiž následkem přirozeného fyzického opotřebení a nevratných fyzikálně-chemických změn postupně rozpadá a z některých materiálů již nejde zhotovit kopie. Obrovské povodně v minulých letech nám rovněž ukázaly, jak je důležité mít pro případ živelných katastrof, válek a následného zničení knihovních a archivních fondů parlamentária uchována pro příští generace na náhradním médiu na mnoha místech nezávisle na místě jejich původního vzniku a uložení.


Obsah digitální knihovny

Podle Dohody o spolupráci při vytvoření a provozování Společné česko-slovenské digitální knihovny Parlamentu České republiky a Národní rady Slovenské republiky ze dne 3. června 2002 bude knihovna ve své konečné podobě obsahovat elektronickou formu úplných textů parlamentních tisků (tj. návrhů zákonů včetně důvodových zpráv a usnesení), těsnopiseckých zpráv (tj. doslovných záznamů ze všech jednání a hlasování) a dalších parlamentárií od roku 1848 do současnosti.

V průběhu roku 2003 bude Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna zahrnovat parlamentní texty představující knihovnu o několika stech tisících tištěných stran. Podle jednotlivých volebních období to budou:

 • Rakouský ústavodárný říšský sněm 1848 - 1849 (Vídeň, Kroměříž)
 • Sněm království Českého 1861 - 1913
 • Národní shromáždění ČSR a ČSSR (Poslanecká sněmovna a Senát) 1918 - 1968
 • Sněm Slovenské republiky 1939 - 1945
 • Slovenská národní rada 1944 - 1960
 • Česká národní rada 1969 - 1992
 • Usnesení předsednictva Slovenské národní rady 1970 - 1987
 • Federální shromáždění ČSSR a ČSFR (Sněmovna lidu a Sněmovna národů) 1969 - 1992
 • Parlament České republiky (Poslanecká sněmovna) 1993 - 2003
 • Národní rada Slovenské republiky 1993 - 2003

Dokončení digitalizace zbytku historických parlamentních textů včetně vyplnění některých mezer v již zpracovaných výše uvedených historických etapách je plánováno v následujícím období. O pokračování Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny do budoucna se bude průběžným doplňováním nových textů obou parlamentů starat společná česko-slovenská redakce.


Typy dokumentů v digitální knihovně

 • Legislativní proces z hlediska Poslanecké sněmovny

 • Pozvánky na schůze: pozvánky na schůze Parlamentu s návrhy pořadu schůze
 • Stenoprotokoly (těsnopisecké zprávy): doslovné záznamy z jednání schůzí Parlamentu
 • Tisky: dokumenty, které jsou projednávány na schůzích Parlamentu (návrhy zákonů, mezinárodní smlouvy, státní rozpočty, interpelace, zprávy a další)
 • Usnesení: usnesení Parlamentu
 • Usnesení Organizačního výboru Poslanecké sněmovny (1993 - 2002)
 • Usnesení Předsednistva České národní rady (1990-1992)
 • Dokumenty výborů: pozvánky na schůze výborů, zápisy z jednání výborů, usnesení výborů, dokumenty podvýborů a komisí (České národní rady 1990 - 1992, Poslanecká sněmovny 1993 - 2002)


Kontakt

Mgr. Petr Houdek (e-mail: houdek@psp.cz, tel.:+420 2 5717 4515) - ČESKÁ REPUBLIKA
PhDr. Eva Maláčková (e-mail: malaceva@nrsr.sk, tel.: +421 2 5972 2870) - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
25. 8. 2003


Přihlásit/registrovat se do ISP