22.

Samuel podkomoří pánům Budějowským: aby wyslali  z sebe ke sněmu, kterýž o sw. Ondřeji držán byti má.

W Praze, 23 Nov. 1481. (Orig. w Museum.)

Službu swú wzkazuji, opatrní přietelé milí! Jakož králem JM pánem mým i waším milostiwým rozkázáno jest wám, abyste k tomuto sněmu nynějšiemu, kterýž na Sw. Ondřeje držán býti má, také swé některé wyslali: i wěřím wám, že tak učiníte a toho neobmeškáte pro JKéMti dobré i také koruny této. A také jakož jest JKMt s některými z wás mluwiti ráčil, kteříž jsú k JMti wysláni byli, co se tkne nedodánie summy lonské hromničné, protož wám wěřím, že tu wěc opatříte, aby JKMti dodáno a položeno bylo. Datum Pragae ff. VI in die S. Clementis annorum domini etc. LXXXIo.

Samuel z Hrádku a z Walečowa, podkomořie králowstwí Českého.

Opatrným purkmistru a konšelóm města Budějowic Českých, přátelóm milým.Přihlásit/registrovat se do ISP