27.

Král Wladislaw přikazuje kraji Bechynskému jíti na sjezd, který Zdeslaw ze Šternberka uloží.

W Praze, 28 Mart. 1483. (Kopie arch. Třeboň.)

My Wladislaw z božie milosti král Český a markrabě Morawský etc. wšem pánóm a rytieřstwu i jiným poddaným našim kraje Bechynského, wěrným našim, jichž tento list náš dojde, wzkazujem milost králowskú a wšecko dobré. Wěrní milí! Poručili sme urozenému Zdeslawowi z Šternberka a na Bechyni, wěrnému našemu milému, aby wám wšem okolo něho w tom kraji přísedícím sjezd pro naše i obecné dobré, den a miesto jmenuje, složil. Protož, když týž Zdeslaw wám ten sjezd, den a miesto jmenuje, složí, žádáme od wás se wší pilností, i přikazujem, abyste se k tomu dni a na tom místě wšickni sjeli: a tuť wám týmž Zdeslawem oznámeno bude jménem naším, proč se jest ten sjezd položil. I znajíc w tom wuoli i rozkázanie naše, i také hlediece na naše i obecné dobré, žádné pochybnosti o wás nemáme, než že w tom tak se mieti budete a zachowáte, jakožť wám píšem, jinak toho neučiniece. Dán w Praze u weliký pátek, králowstwie našeho léta dwanáctého.Přihlásit/registrovat se do ISP