29.

Král Wladislaw pokládá stawům sněm zemský do Hor Kuten ku pondělí po S. Mikuláši (8 Dec. 1483.)

W Čáslawi, 10 Nov. 1483. (Ze star. rkp.)

Wladislaw z boží milosti Český král a markrabie Morawský Urozený náš milý! tajno tebe nebud, že s radau knížat, pánuow, rytieřtwa i měst, kteréž sme w Čáslawi při sobě jměli, složili sme sněm wšeho králowstwí našeho českého na Horách Kutnách ten pondělí po swatém Mikuláši najprwé příští, prwotně, aby ta ruoznice, kteráž jest w tomto králowstwí wznikla o to, co se přijímání těla a krwe pána Ježíše Krista dotýče pod jednau i dwojí spuosobau, na prwním dobrém zuostawena byla nepohnutě, tak aby každý pod panowáním naším bez útisku zachowán byl při wíře i při wšech jiných dobrých a chwalitebných obyčejích, a také aby již ku práwu zemskému konečně přistaupeno bylo bez odtahuow, aby se chudému i bohatému sprawedliwé dálo podlé práwa, a to což se mluwí, aby listmi a pečetmi utwrzeno bylo, jakož pak přípisy takowého spuosobu we wšech městech našich se najdau. A ačkoliw žádost naše wždycky k témuž jest byla, aniž námi co scházelo jest, ale mnohé překážky při tom až do tohoto času jsau byly, kteréž s pomocí boží jistau naději máme, že odjaty býti mohau.

A protož znajíce, že při tom času wěci najpotřebnější božské jednati se mají, i také toto, aby tato změna w řád a w jednotu uwedena byla, nepochybujem o tobě, že ty jako milowník obecního dobrého a této koruny na den již psaný k nám do Hory přijedeš, abychom s boží pomocí a raddau twau i jiných našich poddaných tu ten dobrý počátek (w) chwalitebný konec uwesti mohli; nepřijelli by pak k takowé wěci swéwolně, znali bychme, žeby takowý byl rušitel obecního dobrého. A my proto s radau wás wšech se w tom powolně dáme najíti, což užitečného a poctiwého bude této koruny, to konati budem, a pro nižádného toho neupustíme, co by bylo k zwelebení a jednotě této slawné koruny. Dán w Čáslawi, w pondělí před swatým Martinem, králowstwí našeho léta třináctého.Přihlásit/registrovat se do ISP