41.

Král Wladislaw dáwá pánům českým swé plnomocenstwí, aby i w jeho nepřítomnosti do desk zemských wklady činiti mohli.

Bez místa i dne, 1491. (Ze starých desk zemských.)

"W knihách památných, P. XXX."

Wladislaw boží milostí Uherský a Český král a markrabě Morawský etc. Pánuom JMti poraučí listem, aby saud zemský w swé celosti a w swém předsejití zuostal. Co se pak kladení do desk dotýče kšaftuo, listuo, neb měšťané, neb sedláci jedni druhým, to my wám mocně poraučíme, abyšte wy při každých suchých dnech a ne jindy tu moc měli dopustiti we dsky wložiti, rozwažujíce to wšichni ze spolka, pokudžby sprawedliwé bylo, aby se w tom kladení nic proti práwu nestalo. A tu moc jmíti máte až do našeho bohdá šťastného do země nawrácení. Kteréžto powolení naše oznamte wší zemi, a powězte lidem, aby každý, kdožby co we dsky klásti měl, před wámi o suchých dnech to oznamowali, a že wy w to máte sprawedliwě nahlédati, a pokudž se wám slušné zdáti bude, že máte od nás moc dopustiti, aby takowá wěc we dsky zemské wložena byla. A ta wěc aby se dála toliko při každých Suchých dnech a ne jindy, a to z jednostejného wšech wás rozwážení.

Actum annorum domini nostri Jesu Christi MoCCCCoLXXXXIo.Přihlásit/registrovat se do ISP