55.

Poslowé Budějowští pánům swým ze sněmu Pražského zpráwu dáwaji, že ještě pro newalný počet přítomných nic se nezjednalo.

W Praze, 7 Mart. 1498. (Orig. arch. Budějow.)

Wysoké múdrosti páni a přítelé milí!

Wašim Milostem službu naši napřed wzkazujeme, a wěděti dáwáme, že se ještě nic nepočalo sněmowati, pro příčinu, že welmi málo z pánuow rytířstwa přijelo, rozmlúwajíce, že jim nic není dáno wěděti, než toliko, že jest po městech prowolánie se stalo, a že po biřici k sněmu nezdá se jim jíti. Pak dnes páni JM, páni rytířstwo a páni poslowé z měst pospolu byli, a o některé potřebné wěci mezi sebú rozmlúwali, tak že ty wěci i poselstwie od krále JJti až do pátku odloženo jest; a když se lidé sjedú, tu poselstwie pan kancléř JMti ráčie oznámiti wšem wuobec. Což se pana Kašpara dotýče, chceme jemu naši jmieti pilnosť. Psalibychom Wašim Milostem něco jistého, i newieme co takowého, poněwadž nic ještě předse wzato není. Kdy buohdá doma budeme, to což se jednati bude, Wašich Milostí ústně zprawíme. Ex Praga, fer. IIII post Invocavit, anno etc. 98.

Wašich Milostí Řehoř a Jiřík poslowé wyslaní.

Wysoké múdrosti pánuom purkmistru a radě města Budějowic, pánuom našim milým buďd.Přihlásit/registrovat se do ISP