56.

Král Wladislaw Petrowi z Rosenberka: že nejw. kancléře Jana z Šelmberka wyprawí, budeli potřebí, k budaucímu sněmu o suchých dnech letničných.

Na Budíně, 31 Mart. 1498. (Orig. Třebon.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český etc. král, a markrabě Morawský etc.

Urozený wěrný náš milý! Jakož nám píšeš oznamuje, ža na tom sněmu některé wěci najpilnější dokonány býti nemohly, než do sněmu druhého, kterýž jest o suchých dnech letničních položen, odloženy, abychme znajíce to, pro dokonánie těch wěcí ponechali w Čechách do toho času urozeného Jana z Šelnberka etc. I wěziž, že nám ještě o těch wěcech nic psáno nenie, které sú se tam na tom sněmu zjednaly a které odložily. Než když nám poslány budú, nahlednúc w ně a jich powážiece, seznámeli že toho potřebie bude, aby tam při tom času byl, poručilibychme jemu, aby se tam k tomu času wyprawil. Dat. Budae, sabbato ante Judica dominicam, anno regnorum nostrorum Hungarie octavo, Boemiae vero vigesimo septimo.

Ex commissione propria Majestatis Regiae.

Urozenému Petrowi z Rosenberka najw. hajtmanu králowstwie Českého, w. n. m.Přihlásit/registrovat se do ISP