57.

Král Wladislaw stawům na sněmu shromážděným: wěřicí list pro Jana z Šelnberka, posla jeho k nim.

Na Budíně, 25 Mai 1498. (Orig. Třebon.)

Wladislaw z b. m. Uh. Č. etc. král a m. M. etc.

Urození stateční slowútní poctiwí a opatrní, wěrní naši milí!

Posieláme k wám urozeného Jana z Šelnberka, najw. kancléře král. Česk., w. n. m., kterémuž sme s wámi wo některé naše i toho králowstwie pilné a znamenité potřeby mluwiti poručili, kterýmž od něho porozumiete. Žádajíc na wás i wěřiece, že jemu toho, co s wámi od nás w těch potřebách slowem naším mluwiti bude, úplně a dokonce wěřiti budete, tak jakobychme my wo to s wámi sami ústně a naší přítomností mluwili. Dán na Budíně w pátek po božiem wstúpenie, léta král. našich Uho osmého a Českého xxvijo.

Ex commissione propria Majestatis Regiae.

Urozeným statečným slowútným poctiwým a opatrným, pánóm, rytieřóm, wládykám, Pražanóm, Horníkóm a poslóm od měst wyslaným na nynějšiem letničniem sněmu na hradě Pražském shromážděným, w. n. m.Přihlásit/registrovat se do ISP