63.

Král Wladislaw pánům kraje Čáslawského: aby účastny se činili přípraw k sestawení knih zřízení zemského.

Na Budíně, 27 Aug. 1499. (Kopie arch. Kutné hory)

My Wladislaw z božie milosti Uherský, Český král a markrabě Morawský etc. urozeným pánóm kraje Čáslawského, wěrným našim milým, milost naši králowskú a wšecko dobré wzkazujem.

Wěrní milí! Za to máme, že wás tajno nenie, kterak jest w předešlých časiech na tom zuostáno, aby páni i také rytieřstwo sjeli sě w témdni po S. Jeronymu na hrad Pražský: a tu aby w to nahlédli, což se nálezuow dotýče wuobec, aby to wybráno, bylo, což jest potřebného, a w jedny knihy wepsáno, a to již potomně a budúcně aby držáno bylo za práwo. I tak sme rozuměli, že rytieřstwo wybrali sú z sebe z každého kraje šest, aby sě k témuž času sjeli a při takowým wyhledáwaní byli. A protož wás wšech i každého zwláště, kteříž stawu panského užíwáte, napomínáme i přikazujem, abyšte k témuž času du Prahy přijeli, a při takowém jednání wšickni osobně byli pro obecní dobré. Pakli budete chtieti které z sebe wybrati a jim na swém miestě plnú moc dáti k takowému jednání a rownání, to buď při waší dobré wuoli. Dán na Budíně, w úterý po S. Bartoloměji, anno regnorum nostrorum Hungariae nono, Boemiae vero vigesimo nono.

Ex commissione propria Majestatis Regiae.

(Nota coaeva in tergo: "list krále JMti pánóm kraje Čáslawského."Přihlásit/registrovat se do ISP