7. Císař Maximilian II. zřízeným radám na hradě Pražském, že syny své, arciknížata Rudolfa a Arnošta záhy k sněmu českému vypraviti chtěl, aby ještě před svátky vánočními v Praze býti mohli, poněvadž však cesty "teď málo před tím se opravily, že spěšně jeti se bude moci," teprv na sv. Štěpána z Vídně že vyjedou, kdyby však arciknížata do Prahy, "poněvadž cesty opět se velmi kazí," k uloženému času zahájení sněmu příjezdem svým se obmeškali, aby při stavích je omluvna učinili.

VE VÍDNI. 1573, 22. prosince. - Opis v souč. MS. arch. česk. místod.
Přihlásit/registrovat se do ISP