13. Nejvyšší kanclíř království Českého Vratislav z Pernštejna zasílá po zvláštním kurýru Maximiliánovi II. zprávu o usnešení stavů českých, jakou dají dne 14 ledna na repliku arciknížete Arnošta odpověď: že berni domovní (10 bílých grošů z jednoho domu jako pomoc proti Turku teprv při terminu sv. Bartoloměje odváděti chtějí; posudného jen dva groše císař i a třetí groš císařovně že svolili. Pernštejn prosí císaře za rychlé rozhodnutí, má-li arcikníže takové usnešení stavův přijíti čili nic.

V PRAZE. 1574, 13. ledna. Opis německý v souč. MS. v arch. česk. místod.
Přihlásit/registrovat se do ISP