30. Císař Maximilian II. stavům českým, poněvadž na sněm k pátku, po božím Těle rozepsaný osobně přijeti nemůže, že na místě svém krále Rudolfa a arciknížete Arnošta na hrad Pražský vypraví; žádá stavy, aby synům jeho jako vlastní osobě císařské uvěřili a vedle předložení sněmovního povolně se najíti dali.

VE VÍDNI. 1574, 3. června (ve čtvrtek po seslání Ducha sv.). Orig. v archivu Třeboň.
Přihlásit/registrovat se do ISP