31. Císař Maximilian II. nejvyšším úředníkům zemským, ačkoliv král Rudolf a arcikníže Arnošt na cestu do Prahy k sněmu českému již se vypravili, však poněvadž dobré zdání, na jaký by způsob předložení sněmovní státi se mělo, dosud od nich, nejvyšších ouředníkův zemských, do Vídně nedošlo a s vypracováním proposice po přeslyšení dobrého zdání s těžkostí do otevření sněmu českého (11. června) dostačiti se bude moci: protož, pokudž by s odesláním předložení sněmovního za arciknížaty k sněmu vyslanými prodlíti se muselo, aby stavové nad tím žádné ztížnosti nenesli a do 14. nebo 15. června strpení měli.

VE VÍDNI. 1574, 5. června. Orig. v arch. Třeboň.
Přihlásit/registrovat se do ISP