I. Akta sněmovní a korunovační l. 1575.

50. Mandát císaře Maximiliana, kterýmž oznamuje stavům království Českého, že vedle uvolení svého před svatým Martinem (o kterémžto času sněm obecní vedle posledního sněmovního snešení držán býti měl) na hrad Pražský k vyřízení důležitých potřeb vlastních i obyvatelův království Českého se dotýkajících, mimo vůli svou, pro znamenité příčiny přijeti nemůže: však aby sněm obecní, z velikých a důležitých potřeb, pokudž nejdřív možné, držán býti mohl, pokládá a rozepisuje císař sněm český k neděli po ochtábu sv. Tří králův léta 1575 i nařizuje stavům, aby dne 16. ledna na noc do Prahy se sjeli a dne 17. ledna v pondělí ráno na hrad Pražský k předložení sněmovnímu najíti se dali.

VE VÍDNI. 1574, v pondělí po sv. Severinu (25. října.) - MS. souč. v archivu města Prahy.
Přihlásit/registrovat se do ISP