107. Patent komory české, kterýmž oznamuje se pánům, rytířům, vladykám, kteříž v městech Pražských svá obydlí mají, a Pražanům všech tří měst, že král Rudolf k vybírání berně od stavův království Českého při korunování podle starobylého obyčeje mu svolené nařídil Urbana Pfeferkorna z Otopachu, i napomínají se všichni, aby takovou svolenou berni dotčenému výběrčímu bez meškání spravili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1575. 8, prosince. - MS. souč. v archivu města Prahy.
Přihlásit/registrovat se do ISP