109. Ladislav starší z Lobkovic, nejvyšší hofmistr, a Jan z Valdštejna, nejvyšší komorník království Českého, oznamují císař i Maximilianovi II., že osoby ze všech krajův, které spolu s jinými osobami, jakožto komisary, sněmem k srovnání práv městských zvoleny byly, k srovnání tomuto obeslány nebyly, a tudíž že se ničeho nestalo, i připomínají, aby hned po novém letě na hrad Pražský v té příčině obeslány byly.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1575, 12. prosince. - Orig. v archivu českého místodržitelství.

Nejjasnějši a nejnepřemoženější římský císaři a uherský, český králi! Jakož V. C. M. o tom dobrou vědomost míti ráčíte, že jsou na minulém sněmu obecním jisté osoby ze všech krajuov království Českého k srovnání v jedno práv městských voleny, a k nim jiné jisté osoby od V. C. M. za komisaře přidány, jakž artikul sněmovní to v sobě šířeji obsahuje: podle kteréhožto sněmovního artikule měly sou hned po vykonání tohoto soudu svato-Martinského, ty osoby od V. C. M. za komisaře přidané, na to zasednúti, ale ty jiné z krajuov volené osoby k tomu od V. C. M. obeslány nebyly, a tak nic toho předsevzato býti nemohlo. I poněvadž se toho nevykonalo, vidělo-li by se V. C. M., aby ty všecky osoby od V. C. M. hned po novém letě na hrad Pražský obeslány byly, aby se sjely, a na ta práva zasedly a v jedno srovnaly, to připomínajíc při V. C. M. milostivé vuoli zuostavujem, neb soud komorní ve třech nedělích po novém létě má držán býti. A s tím se V. C. M. s službami našimi poníženými poroučena činíme. Dán na hradě Pražském v pondělí po početí blahoslavené panny Marie léta sedmdesátého pátého.

 

V. C. M. věrní poddaní

 

Ladislav starší z Lobkovic, nejvyšší hofmistr království Českého mp.

 

Jan z Valštejna, nejvyšší komorník mp.

Přihlásit/registrovat se do ISP