121. Císař Maximilian II. odkládá sněm český ke dni 1. května 1576 rozepsaný (poněvadž sám na sjezd říšský do Řezna odebrati se musí a krále Rudolfa toho času k sněmu do Prahy vypraviti by také nemohl) až do pondělího po neděli jubilate (14. května) t. r. a nařizuje, aby stavové čeští již den před tím do Prahy se sjeli a dne 14. května ráno na hradě Pražském k předložení sněmovnímu najíti se dali.

VE VÍDNI. 1576, 18. dubna. MS. souč. v archivu města Prahy.
Přihlásit/registrovat se do ISP