Poznamenání neberných tolaruov a jiných cizích, lehkých a nehodných mincí, kteréž po vyjití terminu svatého Martina podle valvací a jich hodnosti do mince JMCské dodávány a měněny býti mají, a dáleji brány a vydávány býti nemají.

1. Španělské krále Filipa tolary, platí šedesát pět grošuov jeden peníz míšeňský, jednoho rázu.

2. Krále Kristiána v Denmarku tolary, padesát sedm grošuov jeden peníz míšeňský, jednoho rázu.

3. Krále Fridricha v Denmarku tolary, padesát sedm grošuov dva peníze míšeňské, jednoho rázu.

4. Denmarské tolary, padesát osm grošuov míšeňských, jednoho rázů.

5. Krále Ericha Švédského tolary, padesát sedm grošuov pět peněz míšenských, jednoho rázu.

6. Švédské tolary, dvaceti grošuov míšeňských čtver: rázu.

7. Kardinála z Lotrinku tolary, padesát sedm grošuov tři peníze míšeňské, jednoho rázu.

8. Arcibiskupa Mohutského tolary, padesát sedm grošuov pět peněz mišenských, jednoho rázu.

9. Arcibiskupa Kolínského tolary, padesát osm grošuov jeden peníz míšeňský, jednoho rázu.

10. Biskupa Wircpurského tolary, padesát sedm grošuov šest peněz míšenských, jednoho rázu.

11. Biskupa z Lutichu tolary, padesát pět grošuov dva peníze míšeňské, jednoho rázu.

12. Biskupa z Lutichu tolary, padesát tři grošuov šest peněz mišenských, jednoho rázu.

13. Biskupa z Lutichu tolary, padesát sedm grošuov tři peníze míšeňské, jednoho rázu.

14. Biskupa z Kammerichu tolary, padesát pět grošuov čtyři peníze míšeňské, jednoho rázu.

15. Biskupa z Kammerichu tolary, padesát tři grošuov pět peněz mišenských, jednoho rázu.

16. Biskupa v Brixelu tolary, třiceti devět grošuov mišenských, jednoho rázu.

17. Biskupa z Bremu tolary, padesát šest grošuov dva peníze míšeňské, jednoho rázu.

18. Biskupa Mindenského tolary, padesát šest grošuov pět peněz míšeňských, jednoho rázu.

19. Administrátora Minsterského a Osnabruckélio tolary, 57 grošuov šestpeněz mišen., jednoho rázn.

20. Jana falckraběte v Simmeru tolary, padesát dva grošuov mišenských, jednoho rázu.

21. Falckraběte Volfganga tolary, padesát šest grošuov tři peníze míšeňské, jednoho rázu.

22. Markraběte Albrechta z Brandenburku tolary, 57 grošuov tři peníze míšeňské, jednoho rázu.

23. Knížete Hendrycha a Ericha z Braunšvejku tolary, 57 grošuov 5 peněz mišen., jednoho rázu

24. Knížete v Sofoji tolary, padesát čtyř grošuov mišenských, jednoho rázu.

25. Knížete v Virtenberku tolary, padesát čtyř grošuov 6 peněz mišenských, jednoho rázu.

26. Knížete Mechlburského tolary, padesát osm grošuov jeden peníz míšeňský, jednoho rázu.

27. Knížete Mechlburského tolary, padesát sedm grošuov šest peněz mišenských, jednoho rázu.

28. Knížete Mechlburského tolary, padesát šest grošuov pět peněz míšeňských, jednoho rázu.

29. Knížete z Kurlandu tolary, padesát grošuov mišenských, jednoho rázu.

30. Knížete Fridricha z Lehnice tolary, padesát šest grošuov tři peníze míšeňské, jednoho rázu.

31. Knížete Těšnického tolary, padesát sedm grošuov jeden peníz míšeňský, jednoho rázu.

32. Landkraběte z Leichtenburku tolary, padesát sedm grošuov šest peněz míšen., jednoho rázu.

33. Markraběte v Masu tolary, čtyřiceti devět grošuov šest peněz mišenských, jednoho rázu.

34. Opata Korvejského tolary, padesát pět grošuov šest peněz mišenských, jednoho rázu.

35. Tornské abatyše tolary, padesát šest grošuov jeden peníz míšeňský, jednoho rázu.

36. Tornské abatyše tolary, padesát tři grošuov jeden peníz míšeňský, jednoho rázu.

37. Hraběte z Šenneberku tolary, padesát sedm grošuov jeden peníz míšeňský, jednoho rázu.

38. Hrabatův Mansfeldských tolary, padesát šest grošuov čtyři peníze míšeňské, jednoho rázu.

39. Mansfeldské tolary, padesát sedm grošuov šest peněz mišenských, a tytéž za padesát sedm grošuov dva peníze míšeňské, jednoho rázu.

40. Hraběte z Švarcenburku tolary, padesát sedm grošuov, jednoho rázu.

41. Hraběte z Štolberku tolary, padesát sedm grošuov tři peníze míšeňské, jednoho rázu.

42. Hraběte z Hagenau tolary, padesát sedm grošuov pět peněz mišenských, jednoho rázu.

43. Hrabat z Štolberku tolary, padesát šest grošuov pět peněz mišenských, jednoho rázu.

44. Hrabat z Hornu tolary, padesát tři grošuov dva peníze míšeňské, jednoho rázu.

45. Gronsfeldské tolary, padesát sedm grošuov tři peníze míšeňské, jednoho rázu.

46. Pánuov z Pretarotu tolary, padesát tři grošuov čtyři peníze míšeňské, jednoho rázu.

47. Pánuov z Pretarotu tolary, padesát dva grošuov mišenských, jednoho rázu.

48. Pánuov z Pretarotu tolary, padesát tři grošuov dva peníze míšeňské, jednoho rázu.

49. Reychaymerské tolary, padesát čtyř grošuov čtyři peníze míšeňské, jednoho rázu.

50. Friszlandské tolary, padesát pět grošuov mišenských, jednoho rázu.

51. Friszlandské tolary, padesát dva grošuov pět peněz mišenských, jednoho rázu.

52. Friszlandské tolary, padesát dva grošuov čtyři peníze mišenské, jednoho rázu.

53. Friszlandské tolary, padesát čtyř grošuov čtyři peníze mišenské, jednoho rázu.

54. Rygské tolary, čtyřiceti devět grošuov pět peněz mišenských, jednoho rázu.

55. Torské tolary, padesát šest grošuov pět peněz mišenských, jednoho rázu.

56. Torské tolary, padesáte dva grošuov mišenských, jednoho rázu.

57. Reychamerské tolary, čtyřiceti osm grošuov mišenských, jednoho rázu.

58. Město Geneff tolary, padesát pět grošuov jeden peníz mišenský, jednoho rázu.

59. Geneffské tolary, padesát sedm grošuov tři peníze mišenské, jednoho rázu.

60. Kauffpejrské tolary, padesát osm grošuov jeden peníz mišenský, jednoho rázu.

61. Kauffpejrské tolary, padesát sedm grošuov tři peníze mišenské, jednoho rázu.

62. Město "Vismar tolary, padesát šest grošuov dva peníze mišenské, jednoho rázu.

63. Města Vismaru tolary, padesát sedm grošuov šest peněz mišenských, jednoho rázu.

64. Města Kampten tolary, padesát tři grošuov jeden peníz mišenský, jednuho rázu.

65. Hamburské tolary, padesát šest grošuov tři peníze mišenské, jednoho rázu.

66. Města Lubeku tolary, padesát sedm grošuov tři peníze mišenské, jednoho rázu.

67. Města Hammel tolary, padesát sedm grošuov čtyři peníze mišenské, jednoho rázu.

68. Ober-Hammelské tolary, padesát sedm grošuov, jednoho rázu.

69. Města Verdy tolary, padesát osm grošuov jeden peníz mišenský, jednoho rázu.

70. Herfurdský tolar, padesát šest grošuov šest peněz mišenských, jednoho rázu.

71. Herfurdský tolar, padesát šest grošuov čtyři peníze mišenské, jednoho rázu.

72. Pryzacheřský tolar, padesáte osm grošuov mišenských, jednoho rázu.

73. Triburkské v Priskavě tolary, padesát sedm grošuov šest peněz mišenských, jednoho rázu,

74. Město Cyrch tolary, padesát sedm grošuov jeden peníz mišenský, jednoho rázu.

75. Cyrchské tolary, padesáte sedm grošuov jeden peníz mišenský, trojího rázu.

76. Cyrchský tolar, padesáte sedm grošuov mišenských, jednoho rázu.

77. Cyrchský tolar, padesát sedm grošuov dva peníze mišenské, jednoho rázu.

78 Města Lucerny tolary, padesát šest grošuov šest peněz mišenských, jednoho rázu.

79. Města Solodomu tolary, padesát sedm grošuov, jednoho rázu.

80. Šaffhauzerské tolary, padesát sedm grošuov šest peněz mišenských, jednoho rázu.

81. Města Churu tolary, padesát sedm grošuov tři peníze mišenské, jednoho rázu.

82. Města Galn tolary, padesát sedm grošuov čtyři peníze mišenské, jednoho rázu.

83. Města Untervalden tolar, padesát šest grošuov pět peněz míšeňských, jednoho rázu.

84. Untervaldské tolary, padesát šest grošuov tři peníze mišenské, jednoho rázu.

85. Města Nejmagu tolary, padesát čtyř grošuov tři peníze mišenské, jednoho rázu.

86. Nevmagské tolary, padesát čtyř grošuov šest peněz míšeňských, jednoho rázu.

87. Nevmagské tolary, padesát čtyř grošuov tři peníze míšeňské, jednoho rázu.

88. Nevmagské tolary, padesát osm grošuov dva peníze míšeňské, jednoho rázu.

89. Pánuov z Pretarotu tolary, čtyřiceti šest grošuov jeden peníz míšeňský, jednoho rázu.

90. Battenberské tolary, padesát šest grošuov tři peníze mišenské, jednoho rázu.

91. Battenberské tolary, padesát jeden groš tři peníze mišenské, jednoho rázu.

92. Battenberské tolary, padesát sedm grošuov pět peněz mišenských, jednoho rázu.

93. Battenberské tolary, padesát sedm grošuov jeden peníz míšeňský, jednoho rázu.

94. Battenberské tolary, padesát jeden groš tři peníze mišenské, jednoho rázu.

95. Battenberské tolary, padesát dva grošuov pět peněz mišenských, jednoho rázu.

96. Battenberské tolary, padesát grošuov jeden peníz míšeňský, jednoho rázu.

97. Battenberské tolary, čtyřiceti dva grošuov dva peníze mišenské, jednoho rázu.

98. Battenberské tolary,. čtyřiceti osm grošuov mišenských, jednoho rázu.

99. Battenberské tolary, padesát tři grošuov tři peníze mišenské, jednoho rázu.

100. Battenberské tolary, čtyřiceti tři grošuov mišenských, jednoho rázu.

101. Battenberské tolary, třiceti devět grošuov dva peníze mišenské, jednoho rázu.

102. Hernberkské tolary, padesát sedm grošuov tři peníze mišenské, jednoho rázu.

103. Hernberkský tolar, padesát jeden grošuov šest peněz mišenských, jednoho rázu.

104. Hemberkské tolary, padesát dva grošuov šest peněz mišenských, jednoho rázu.

105. Hernberkský tolar, čtyřiceti šest grošuov dva peníze mišenské, jednoho rázu.

106. Hemberkské tolary, čtyřiceti jeden groš pět peněz mišenských, jednoho rázu.

107. Hernberkské tolary, čtyřiceti osm grošuov čtyři peníze mišenské, jednoho rázu.

108. Hemberkské tolary, čtyřiceti osm grošuov tři peníze mišenské, jednoho rázu.

109. Hernberkský tolar, čtyřiceti pět grošuov čtyři peníze mišenské, jednoho rázu.

110. Hemberkský tolar, čtyřiceti pět grošuov pět peněz mišenských, jednoho rázu.

111. Hemberkské tolary, čtyřiceti tři grošuov čtyři peníze mišenské, jednoho rázu.

112. Hemberkský tolar, čtyřiceti grošuov šest peněz mišenských, jednoho rázu.

113. Niderlandské tolary, čtyřiceti dva groše šest peněz mišenských, jednoho rázu.

114. Niderlandské tolary, čtyřiceti pět grošuov mišenských, jednoho rázu.

115. Niderlandské tolary, padesát jeden groš jeden peníz míšeňský, jednoho rázu.

116. Niderlandské tolary, čtyřiceti devět grošuov pět peněz mišenských, jednoho rázu.

117. Niderlandské tolary, třiceti tři grošuov pět peněz mišenských., jednoho rázu.

Tyto poznamenané groše jsou valvované a neberné.

1. Niderlandský groš po desíti krejcařích, platí osm grošuov mišenských, dvojího rázu.

2. Začínají se groše po třech krejcařích:

Šafhauzerský groš, patnáct peněz malých. Bemerské groše, patnáct peněz malých. Cyrcherský groš, patnáct peněz malých. Cyrské groše, patnáct peněz malých. Churerské groše, patnáct peněz malých. Solodomské groše, patnáct peněz malých. Untervaldské, uryské a švejcské groše, patnáct peněz malých.

3. Začínají se groše po dvou krejcařích:

Polské groše, jedenáct peněz malých. Polský groš, jedenáct peněz malých, dvojího rázu. Pruský groš, jedenáct peněz malých. Biskupa Vratislavského groš, jedenáct peněz malých. Vratislavský groš jedenáct peněz malých. Lehnický groš, jedenáct peněz malých. Mansfeldský groš, jedenáct peněz malých. Slezské groše se sv. Jakubem, devět peněz malých. Braunšvejcské groše s Marií, deset peněz malých. Empekské groše s Marií, deset peněz malých. Goszlarské groše s Marií, deset peněz malých. Hanno-berské groše s Marií, deset peněz malých. Oberhamliské groše s Marií, deset peněz malých. Northei-miské groše s Marií, deset peněz malých. Gottinské groše s Marií, deset peněz malých. Herfortské groše s Marií, deset peněz malých. Hiltenshajmerské groše s Marií, deset peněz malých. Hoxerské groše s Marií, deset peněz malých. Regenštejnské groše s Marií, deset peněz malých. Mderlandské groše s Marií, sedm peněz malých. Niderlandské groše s Marií, pět peněz malých. Tešniské groše, pět peněz malých.

4. Začínají se zlé krejcary:

Polský krejcar, pět peněz malých. Churerský krejcar, čtyři peníze malé, 4 rázu. Untervaldeský, uryský a švejcarský krejcar, čtyři peníze malé. Rotvilenský krejcar, čtyři peníze malé. Goszlarský krejcar, čtyři peníze malé. Šafhuserský krejcar, čtyři peníze malé. Thoryšský krejcar, čtyři peníze malé, dvojího rázu. Niderlandský krejcar, čtyři peníze malé. Lucernenský krejcar, čtyři peníze malé, dvojího rázu.

5. Zlatá mince, jak a po čem, když vážná jest, v království Českém a zemích k němu ná

ležejících brána a zase vydávána býti má.

Dupldukáty hispánské platí tři kopy, jeden groš, čtyry peníze mišenské, jednoho rázu. Salcburské tři kopy mišenské, trojího rázu. Ferrarské tři kopy mišenské, jednoho rázu. Mirandulandské tři kopy mišenské, trojího rázu.

Dukáty uherské, jedna kopa třidceti dva grošuov čtyry peníze mišenské, 4 rázu. Hi-španské, jedna kopa třidcet dva grošuov čtyry peníze mišenské, jednoho rázu. Tyrolské, jedna kopa třidceti dva grošuov čtyry peníze mišenské, jednoho rázu. Korytanské, jedna kopa třidcet dva grošuov čtyry peníze mišenské, jednoho rázu. Polské, jedna kopa třidceti grošuov pět peněz míšeňských, dvojího rázu. České, jedna kopa třidceti dva grošuov čtyry peníze mišenské, jednoho rázu. Štýrské, jedna kopa třidceti dva grošuov čtyry peníze mišenské, jednoho rázu. Benátské, jedna kopa třidceti grošuov pět peněz míšeňských, jednoho rázu. Vejdovy, jedna kopa třidcet grošuov pět peněz míšeňských, trojího rázu. Falckrabovy, jedna kopa třidcet grošuov pět peněz mišenských. Glacské, jedna kopa třidceti grošuov pěti peněz mišenských. Salcpurkské, jedna kopa dvadceti devět grošuov šest peněz mišenských, trojího rázu. Biskupa Vratislavského, jedna kopa třidcet grošuov pět peněz mišenských. Reichštejnské, jedna kopa třidcet grošuov pět peněz mišenských. Minsterberkské, jedna kopa třidceti grošuov pět peněz mišenských. Vratislavské, jedna kopa třidceti grošuov pět peněz mišenských. Turecké, jedna kopa třidceti grošuov pět peněz mišenských.

Dukáty s křížem, jedna kopa dvadceti pět grošuov tři peníze mišenské. Dukáty s křížem jedna kopa dvadceti čtyři grošuov čtyři peníze mišenské.

6. Koruny:

Papežské, jedna kopa dvadceti jeden groš mišenský, sedmera rázu. Hispánské, jedna kopa dvadceti jeden groš mišenský, dvojího rázu. Niderlandské, jedna kopa dvadceti jeden groš mišenský. Francouzské slunečné koruny, jedna kopa dvadceti dva grošuov jeden peníz mišenský. Slunečné koruny, jedna kopa dvadceti dva grošuov jeden peníz mišenský, 3 rázu. Francouzské jedna kopa dvadcet jeden groš mišenský. Englicské, jedna kopa dvadcet jeden groš mišenský. Florentinské, jedna kopa dvadceti jeden groš mišenský, 3 rázu. Mantuanské, jedna kopa dvadceti jeden groš mišenský. Ferrarské, jedna kopa dvadceti jeden groš mišenský, 2. rázu. Sofoiské, jedna kopa dvadceti jeden groš mišenský. Parmské, jedna kopa dvadceti jeden groš mišenský. Benátské, jedna kopa dvadceti jeden groš mišenský. Majlandské, jedna kopa dvadceti jeden groš mišenský. Lombardské, jedna kopa dvadceti jeden groš míšeňský. Mirandulanské, jedna kopa dvaceti jeden groš míšeňský. Švejcarský, jedna kopa dvaceti jeden groš míšeňský.

7. Rejnské zlaté na zlatě.

Všecky dobré rejnské zlaté, kteréž mnoho rozdílných rázů jsou, když svou váhu zouplna mají, platí jednu kopu šest grošuov pět peněz míšeňských.
Přihlásit/registrovat se do ISP