Hranice od Dunaje až k jezeru Platné.

Item, v.Komornu zuostává pra

           

porec knechtů, pod nímž do 300

           

osob, vychází na ně s nejvyšším jich

2584

fl.

30

kr.

   
             

Na 660 Nasadistů a 64 vejdů neb

           

rotmistrů sbíhá se za měsíc

2850

"

"

   

Suma toho učiní r.

5434

fl.

30

kr.

   

Item, v Totesu zuostávají 70

           

koní a 100 drabantů, vychází

           

na ně

753

fl.

15

kr.

   

Na 50 knechtů německých též se Dává

260

"

"

   

Suma toho učiní.

1013

fl.

15

kr.

   

Item, v Rábu zuostávají 2 praporce,

           

700 knechtů německých,

           

mezi těmi mají se 50 střelčí

           

koně zříditi

4157

fl.

kr.

   

Na 400 uherských koní a 300 drabantů

4015

"

22

"

2

d.

A ještě se mají přijíti 100 oupravných německých

           

koní, na něž vzejde do

1398

"

"

   

Suma učiní toho

9570

fl.

22

kr.

2

d.

Item, v Svatomartinské Hoře

           

zuostává předešlých 50 koní a

           

100 drabantů, jde na ně placení

591

fl.

15

kr.

   

Item, v Vašanu chová se 18

           

koní a 25 drabantů, schází se

           

na ně za měsíc

150

fl.

45

kr.

   

Item, v Tčesneku též se 18 koní

           

drží a 30 drabantů, učiní na

           

ně záplaty

219

fl.

30

kr.

   

Item, v Palotě zuostává 100 koní

           

a 50 drabantů, schází se na ně

760

fl.

kr.

   

Víc na 50 knechtů německých za

           

měsíc přijde

240

"

"

   

Suma učiní toho

1000

fl.

kr.

   

Item, v Vešprinu zuostává 200 koní a 300 drabantů, jde na ně

1988

fl.

30

kr.

   

Item, v Tyhanu též zuostává 26

           

koní a 50 drabantů, těm též vychází

256

fl.

30

kr.

   

Item, v Kešelu a Segligetu

           

chová se 80 drabantů a 11 koní,

           

na ně se dává

286

fl.

30

kr.

   

Item, v Čiabauči též se drží

           

20 drabantů, na něž jde záplata

52

fl.

30

kr.

   

Item, Devcherským JMCská

           

ráčí dávati na pomoc ročně 600

           

fl., učiní na jeden měsíc

50

fl.

kr.

   

Item, v Papě zuostávají 200 husařů a 250 drabantů, schází se

           

na ně za měsíc

1806

fl.

45

kr.

   

Víc na 100 koní Tury Benedikta

           

a 100 drabantů

715

"

30

"

   

Suma toho učiní..

2522

fl.

15

kr.

   Suma v předepsaných hranicích jednoho měsíce učiní nákladu

23135

fl.

52

kr.

2

d.


Hranice od jezera Platné až k Troe.

Item, v Salavaře a Kapornaku zuostávají 40 drabantů,

         

na něž měsíčně jde

111

fl.

30

kr.

 

Item, v Kethelu mají se držeti

         

32 drabantů a jde na ně

83

fl.

45

kr.

 

Item, v Čiakanu zuostávaji 70

         

drabantů a 30 koní, na něž měsíčně jde

354

fl.

kr.

 

Item, v Tomaru jsou 170 koní,

         

130 drabantů, sejde se na ně.

1210

fl.

kr.

 

Na 50 knechtů německých

320

"

"

 

Na 50 archybusierů

456

"

"

 

Suma toho učiní

1986

fl.

kr.

 

Item, v Kanu jest 25 drabantů,

         

na něj jde

70

fl.

kr.

 

Item, v Pelešky 35 drabantů,

         

na něž jde

98

fl.

30

kr.

 

Item, v Rayku zuostávají 40 dra

         

bantů, na něž jde

117

fl.

30

kr.

 

Item, v Kanyži jest při jednom

         

praporci 500 knechtů, jde na ně

3380

fl.

kr.

 

Víc na Prandenštejnaruov praporec

         

250 knechtů, činí

1400

fl.

kr.

 

Na 600 husařů a 400 drabantů,

         

též na místě jiných 200 husařů,

         

na 100 archybusierů dostane

         

se dáti

4355

"

"

 

Víc na 100 německých oupravných koní

1398

"

     

Též na 100 archybusierů

936

"

     

Na nejvyššího s jeho, kteříž mu

         

přináležejí

684

"

     

Suma toho všeho.

12153

"

kr.

 

Item, v Semeně předešlých 25

         

koní zuostávajl a 30 drabantů,

         

na něž jde

194

fl.

30

kr.

 

Item, v Legradu jsou 150 drabantů, jde na ně

426

"

kr.

 

Item, při hejtmanství krajském zuostává předešlých 150 koní a 100 drabantů, na něž jde

1223

"

45

"

 

Suma toho

1844

fl.

15

kr.

 

Suma na jmenované hranice vynaložení za měsíc učiní

16845

fl.

30

kr.

 


Summa summarum na všecky přede
         

Psané hranice Uherské za jeden

         

Měsíc na lid válečný učiní nákladu

85507

fl.

kr.

 

A za celý rok dostane se

1,026.084

fl.

kr.

 
Přihlásit/registrovat se do ISP