42. Rytířstvo na sněmu shromážděné přijalo do stavu svého Jiříka Pichla z Pichlberku a Oldřicha Austala z Sála.

1586, 12. prosince. - Úř. záp. souč. v kvat. rel. žl. 182-89 č. 47. f. l. 17.

v král. česk. arch. zemsk.

Páni z rytířstva podle svobod stavu svého z plného sněmu obecního, kderýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po sv. Martině léta osmdesátého šestého, na obzvláštní přímluvu osob panského i rytířského stavu, přijali jsou do téhož stavu rytířského Jiříka Pichle z Pichlperku a na Chrustenicích a Voldřicha Austalo z Sála, JMCské paumejstra, i s dědici jich, kderéž mají obojího pohlaví; a mají se dskami zapsati, jakž toho obyčej a řád jest, a prvé se s nejvyšším písařem království Českého a jinými při témž úřadě smluviti. Poslové na to byli jsou: Burian Trčka z Lípy na Světlý nad Sázavou, podkomoří království Českého, Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabě kraje Hradeckýho, Bernart starší z Hodějova na Lčovicich a Tloskově, Hertvik Zejdlic z Šenfeldu a na Zvoliněvsi, JMCské rada a vrchní hejtman všech panství v království Českém, Václav Bechyně z Lažan a na Dlouhý Lhotě, JMCské rada, Albrecht Bryknar z Brukštejna a na Libni nad Vltavou, JMCské rada, Zykmund Brozanský z Vřesovic a na Brozanech, Jan Libenický z Vrchovišť a na Libenicích, Kryštof Vratislav z Mitrovic a na Lochovicích etc., s takovou při tom vejminkou etc. Stalo se v pátek po početí panny Marie léta etc. osmdesátého šestého.
Přihlásit/registrovat se do ISP