46. Páni na sněmu shromáždění přijali Jana Rudolfa, Maxmiliana a Buriana Mikuláše, bratří Trčky z Lípy, syny Buriana Trčky, do stavu panského.

1586, 16. prosince. - Úř. zápis souč. v kvat. rel. žlut. od 1582-89, č. 47. f. L. 4 (b.)

Páni JJMti podle svobody stavu svého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta etc. osmdesátého šestého v pondělí po sv. Martině a zavřín v středu den památný moudrosti Boží téhož léta, na milostivou přímluvu nejjasnějšího knížete a pána, pana Rudolfa Druhého, Římského císaře, Uherského a Českého etc. krále etc., jakožto krále Českého, a na snažnou žádost Burjana Trčky z Lippy etc. a na Světlý nad Sázavou, podkomořího království Českého, za Jana Rudolfa, Maximiliana a Burjana Mikuláše bratří Trčky z Lippy etc., syny téhož Burjana Trčky, kderúž jest i s přátely svými vzložil, ráčili jsou je, znajíce jejich ctné a šlechetné chování, i také starožitnost rodu jich stavu rytířského a nicméně pro mnohá přátelská spříznění, kterýmž oni s stavem panským jsou, a i toho považujíce, že k takovéžto žádosti předešle na JJMti vzložené Vilíma, Jaroslava a Mikuláše strejce a bratří Trčky z Lippy etc., strejce týchž Jana Rudolfa, Maximiliana a Burjana Mikuláše, bratří Trčky z Lippy etc., jsou do stavu svého panského přijíti ráčili, též je Jana Rudolfa, Maximiliana a Burjana Mikuláše Trčky z Lippy etc. i s dědici a budoucími jich v stav svůj panský přijíti jsou ráčili a přijímají, však tak a na ten všecken spůsob, jakž řád stavu panského ve dskách zemských v kvaternu památném černém léta etc. čtyřidcátého druhého ve čtvrtek u vigilji Božího křtění B. 2. vložený to v sobě šíř drží a zavírá bez přerušení. Poslové na to byli jsou z téhož stavu panského: Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově etc., správce a vladař domu Rožmberskýho etc., nejvyšší purkrabě Pražský Jiří starší z Lobkovic na Libochovicich a Mělníce, JMCské rada, komorník a nejvyšší hofmistr království Českého, Jan starší z Waldštejna a na Sedčicích, nejvyšší komorník království Českého, Jiří Bořita z Martinic a na Smečně, nejvyšší sudí království Českého, Adam z Hradce na Hradci a Hluboký, JMCské komorník a nejvyšší kancléř království Českého (in margine: nejvyšší pan purkrabě Pražský se přiznal), Joachym Novohradský z Kolovrat na Košatkách a Buštěhradě, purkrabě Karlštejnský, Jaroslav z Smiřic a na Kostelci nad Černými lesy, císaře JMti, jakožto krále Českého, dvoru v království Českém maršálek, Jan z Šelnberka a z Kosti na Mrači a Toužetimě, Václav Berka z Dubé a z Lipého na Rychmburce, Kryštof mladší z Lobkovic a na Tejně Horšovským, JMCské komorník a nejvyšší kamermejster království Českého, Wolf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, Adam z Šternberka a na Sedlci, hejtman Nového města Pražského, Jan z Pernštejna na Chocni a Litomyšli, Jaroslav Lipštejnský z Kolovrat na Petršpurce a Rabštejně, JMCské rada a markrabství Dolních Luožic lantfojt, Jiří mladší z Lobkovic a na Duchcově, JMCské rada a president nad appellacími, Adam Slavata z Chlumu a z Košmberka na Češtině Kostele, JMti rada, Bohuslav Joachym Hasištenský z Lobkovic na Chomutově a Červeném Hrádku, JCMti rada, Karel z Wartmberka a na Svijanech, JCMti rada, Jiří mladší z Šternberka a na Zelené Hoře, Voldřich z Lobkovic a na Kosti, Ferdinand Švihovský z Ryzmberka a z Švihova etc., Adam z Újezdce a z Kunic a na Hrádku nad Cidlinou, Aleš Berka z Dubé, z Lipého a na Bělý etc. z stavu panského i souce od JJMtí z téhož plného sněmu zvláště vyslaní. Stalo se v outerý ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP