47. Páni na sněmu obecním shromáždění přijali do stavu svého Karla Zárubu z Hustiřan.

1586, 16. prosince. - Úř. záp. souč. v kvat. rel. žlut. od 1582-89, č. 47. f. L. 5 (b.)

Páni JJMti podle svobody stavu svého na sněmu obecním uts, na milostivou přímluvu nejjasnějšího knížete a p. p. Rudolfa Druhého, Římského císaře, Uherského a Českého etc. krále etc., jakožto krále Českého a na snažnou žádost, kderouž jest na JJMti Karel Záruba z Hustiřan a na Radimi s přátely svejmi vzložil, ráčili sou jej, znajíce jeho ctné a šlechetné chování, i také starožitnost rodu jeho stavu rytířského a nicméně pro přátelské spříznění, v kderémž on s stavem panským jest, jeho Karla Zárubu i s dědici a budoucími jeho v stav svůj panský přijíti a přijímají, však tak a na ten spůsob jakž řád stavu panského ve dskách zemských v kvaternu památným černým léta XLII  ve čtvrtek u viljí Božího křtění BXXV. vložený to v sobě šířeji drží a zavírá bez porušení. Poslové na to byli jsou Vilím z Rožmberka, Jiří starší z Lobkovic uts., jakž v první relací uts. Actum uts.

Iuxta: Léta LXXXXI. v sobotu v ochtáv sv. Víta Karel Záruba z Hustiřan a na Radimi v této relací naproti psané jmenovaný vedle vyměření řádu panského provedl jest dostatečně dávní starožitnost rytířskou rodu svého a předkův svých v přítomnosti a na schválení nejvyšších úředníkův a soudcův zemských, rad JMCské a jiných pánův z obce k tomu povolanejch, kterejžto průvod jeho nahoře psanej úředníci zemští schváliti, a že všech regálí a svobod stavu panského užívati má, oznámili a pro budoucí paměť dckami zemskými zapsati poručiti ráčili. Stalo se ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP