30. Komora česká napomíná Oldřicha st. Svatkovského z Dobrohošté, aby instrukcí výběrčího odevzdal Václavovi Dvoreckému z Olbramovic, který na místě jeho od císaře ustanoven jest výběrčím posudného v kraji Bechynském.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1592, 15. července. — Konc. v arch. míst. kr. Česk. S. 15, 1.

Urozený pane, příteli náš milý! Vězte, že jest JMCská, pán náš nejmilostivější, na místo vaše urozeného pana Václava Dvoreckého z Olbramovic na Dvorci za vejběrčího svého posudného ve kraji Bechynském milostivě přijíti a ustanoviti ráčil: protož vás jménem a na místě JMCské napomínáme, abyste mu instrukci k témuž ouřadu náležitů, kderáž posavad za vámi zůstává, nemeškajíc odvedli. Na tom etc. Dán na hradě Pražském v sobotu po sv. Brikcí léta etc. 92.

Voldřichovi staršímu Svatkovskému z Dobrohoště na Svatkovicích.
Přihlásit/registrovat se do ISP