40. Komora česká nařizuje Kutnohorským, aby mandát císařský, kterýmž zapovídá se vývoz prachu a sanytru z království Českého vyhlásiti dali v místě obyčejném.

 

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1592, 19. listopadu. — Orig. česk. v arch. města Kutné Hory, č. 4637.
Přihlásit/registrovat se do ISP