112. Petr Vok z Rožmberka podává v přítomnosti císaře Rudolfa svědectví o podání stížného spisu do sněmu.

1593. — Koncept v archivu Třeboňském.

V paměti své snáším, že od JMCské stavům království tohoto sněm obecní ke čtvrtku po neděli Eeminiscere léta tohoto etc. 93 položen byl.

Druhé, vím, že jest od stavův království tohoto JJMtem spis do sněmu podán byl, ale kdy a skrze kterou osobu se to stalo, v tom se neupamatuji.

Třetí, v paměti své snáším, že spis v soudné světnici byl stavům z obce přečten a hned JJMtem donesen a dodán, a při tom i žádáno bylo, aby JJMti se ráčili k VMCské přimluviti, aby JMCská ráčil v to milostivě nahlídnouti a od těch artikulův upustiti. Jaký jest pak podpis byl, item, kdy a kde jest se takového spisu skládání, spisování stalo, o tom vědomosti nemám, také sem o tom spisu nevěděl, až teprva když v soudné světnici přečten a JJMtem podán byl.

Naposledy, abych prvé před sněmem od VMCské položeném jakou vědomost o tom jmíti jměl, kdy a kde, v kterém místě a při kterých osob přítomnosti i z čího ponuknutí a původu jest se stal, o tom dokonce nic nevím.
Přihlásit/registrovat se do ISP