118. Šepmistři a konšelé i všecka obec na Horách Kutnách oznamují, poněvadž nemohou v schni osobně k sněmu se dostaviti, že dávají plnou moc Sigmundovi Kozlovi s Rizenthalu a Řehoři Vodičkovi s velké rady i Pavlovi Litomyšlskému z starších obce, aby na místě jich účastni byli jednání sněmovního.

NA HORÁCH KUTNÝCH. 1593, ve čtvrtek po sv. Lukáši (21. října). — Orig. český v měst. arch. Kutnohorském č. 4709.
Přihlásit/registrovat se do ISP