125. Rytíři na sněmu shromáždění přijali do stavu svého: Jana Mainerà z Milhauzu, Michala Jeronýma [.....], Erazima Kvintusa z Dromstorfu, Eliáše Smitgrabnera, Václava Matyáše z Borovská, Jana Seltenšlo, Floriana Daniele Mejstřického z Vatikánu a Kašpara Rejského z Dubnice.

1593, 27. října. Kvatern relací zelený od 1589—94, č. 48, fol. N. 13., v král. Česk. arch. zemsk.

V středu po svatém Krispinu. Páni z rytířstva podle svobod stavu svého na plném sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto LXXXXIII. v sobotu po památce svatého Lukáše a zavřín téhož léta v středu po památce Všech svatých, přijali jsou do téhož stavu svého rytířského Jana Millnera z Milhauzu, JMCské radu a sekretáře království českého, Michala Jeronýma [v orig. nedopsáno], Erazima Kvintusa z Dromstorfu a na Dolanech, JMCské sekretáře komory české, Eliáše Šmitgrobnera, Václava Matyáše z Borovská, komorníka při dskách zemských, Jana Seltenšlo, Floriana Daniele Mejstřického z Vatikánu, písaře soudu komorního, Kašpara Rejskýho z Dubnice a na Chrámcích, všecky s dědici jich, kteréž nyní mají aneb míti budou. S takovouto při tom znamenitou vejminkou, aby jeden každý z nadepsaných osob před úředníky Pražskými menšími desk zemských rodičův svých dobré zachování a řádné své splození i také erbovní obdarování dostatečně na schválení týchž úředníkův pokázal a provedl, s nejvyšším písařem království českého a jinými osobami ouřadu desk zemských se smluvil, zápis na se, jakž toho obyčej a řád jest, dskami zemskými učinil.

Relatorové na to byli jsou z téhož sněmu: Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, purkrabie Karlštejnsky, Jan Vřesovec z Vřesovic a na Podsedicích a Libčovsi, purkrabie kraje Hradeckého, Kristof Vratislav z Mitrovic a na Lochovicích, Štěpán Střela z Rokyc a na Křivsoudovè, JMCské rada, Hendrych Kapoun z Svojkova a na Běroničkách, JMCské rada, Gotthart Florian Ždárský ze Ždáru na červeném Oujezdci, JMCské rada, Jan Hradištský z Hořovic a na Hradišti, JMCské rada, Václav Budovec z Budova, JMCské rada při apellacích, Jan nejstarší Ježovský z Lub, Pavel Kůrka z Korkyně a na Suchým Dole, Kristof Šlovský z Šlovic a na Volešně, Václav Pětipeský z Chýš a z Egerberku a na Blahoticích, Adam Zapský z Zap a na Dubci, Mikuláš starší z Bubna a na Žamberce, Kristof Budovec z Budova a na Hradišti, Adam Hrzan z Harasova na Skalce a Land-škrouně, Linhart Štanipach z Štampachu na Libouši a Hogensdorfu, Smil Skuhrovský z Skuhrova a na Domašíně, Matyáš Štampach z Štampachu na Kornhauze a Srbči, Karel Sluzský z Chlumu a na Hostivici, Adam Zilvar z Silbrštejna a Pilníková a na Žirči, Vratislav starší z Mitrovic, Jetřich z Vřesovic a na Vchynicích, Sigmund Sluzský z Chlumu na Tuchoměřicích a Sukdole, Jan Kapléř z Sulevic, Zdeslav Kapléř z Sulevic, Jan z Klenového a z Janovic a na Zinkovech, Joachym Kalenice z Kalenic a na Zručech, Jeroným Hozlauer z Hozlau a na Hněvkoviclch, Zachariáš Kába z Rybňan, Kristof Fictum z Fictum a na Klášterci, Kristof Bukovský z Hustiřan, Jan Dobřenský z Dobřenic, Jan z Hodějova a na Lčovících.
Přihlásit/registrovat se do ISP