128. Stavové na sněmu shromáždění přijali Vilíma s Grumpachu za obyvatele království Českého.

1593, 3. listopadu. Kvat. relac. zelený od 1589—94, 6. 48, fol. X. 22. p. v. v král. česk. arch. zemsk.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království českého, na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tisícího pětistého devadesátého třetího v sobotu po památce svatého Lukáše a zavřín téhož léta v středu po památce Všech svatých, Vilíma z Grumpachu na Purgkrumpachu a Byseczheimu, JMti knížete Bamberského hejtmana na Stiffenperku, na milostivou přímluvu JMCské, jakožto krále českého, a snažnou žádost a přímluvy mnohé za obyvatele do království tohoto Českého přijíti jsou ráčili. Na takový spůsob etc. [jako v předešlém].

Relatorové na to byli jsou z plného sněmu při přítomnosti úředníkův zemských Jana nejstaršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího komorníka království českého, Jiřího Bořity z Martinic a na Smečně, nejvyššího sudího království českého, Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Bohuslava z Michalovic, místopísaře království českého, Jana Hoška z Proseče a na Hovorčovicích, úředníka podkomořího království Českého při dskách zemských, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JlMti císařové, jakožto králové české, měst hofrychtýře: Adam z Hradce na Hradci a Hluboké, JMCské komorník a nejvyšší purkrabie Pražský, Václav z Říčan na Hořovicích, nejvyšší sudí dvorský království Českého, Jan Jiří z Švanberka na Ronšperce a Vorllku, Vilém z Landštejna a na Sosni, Adam mladší z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou a Lovosicích, Albrecht Slavata z Chlumu a z Košmberka a na Chrasti, z pánův; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, purkrabie Karlštejnský, Jan Vřesovec z Vřesovic a z Doubravské Hory na Podsedicích a Libčovsi, purkrabie kraje Hradeckého, Zikmund Kapoun z Svojkova a na Janovičkách, Jiří Kapoun z Smiřic, Zachariáš Kába z Rybňan, Adam Ryžmberský z Janovic, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP