132. Stavové na sněme shromáždění povolují, aby panství Kynžvartské na další tři životy zástavou Kryštofovi Hendrychovi z Cedvic ponecháno bylo.

1593, 3. listopadu. — Kvat. relac. zelený od 1589—94, 5. 48, fol. N. 29. v arch. zemsk. král. Česk

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tisícého pětistého devadesátého třetího v sobotu po památce svatého Lukáše a vavřín téhož léta v středu po památce Všech svatých, své povolení dali, aby JMCská, jakožto král český, zámek a panství Kunžvartské mimo předešlá léta Kryštofovi Hendrychovi z Cedvic ještě na tři životy však s jistými vejmínkami zůstaviti a propůjčiti ráčil moci.

Rektorové na to byli jsou z plného sněmu v přítomnosti úředníkův zemských Jana nejstaršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího komorníka království Českého, Jiřího Bořity z Martinic a na Smečně, nejvyššího sudího království Českého, Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Bohuslava z Michalovic, místopísaře království českého, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerplch, písaře menších desk zemských a JíMti císařové, jakožto králové České, mést hofrychtýře: Adam z Hradce na Hradci a Hluboké, JMCské komorník a nejvyšší purkrabie Pražský, Václav z Říčan a na Hořovicích, nejvyšší sudí dvorský království českého, Joachym Novohradský z Kolovrat na Kosátkách a Buštěhradě, purkrabie Karlštejnský a zřízené komory v království Českém president, Jindřich Slavata z Chlumu a z Košmberka a na Košmberce, Jan Sezema z Sezemova Oustí, Václav Ludvikovský z Kolovrat a na Buštěhradě, Jan z Šternberka, z pánův; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království českého a hejtman hradu Pražského, Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, purkrabie Karlštejnský, Jan z Vřesovie a z Doubravské Hory na Podsedicích a Libčovsi, purkrabie kraje Hradeckého, Jan Kapoun z Svojkova a na Borovnici, Bohuslav Horňatecký z Dobročovic a na Žabonosech, Václapv] Karel z Svarová na Suchomastech a Voseku, Bartoloměj Panvic.
Přihlásit/registrovat se do ISP