135. Stavové na sněmu shromáždění dávají své svolení, aby smlouva císaře Rudolfa IL s Českobrodskými při směně vsi Štolmíře za ves Opočnici o ospy a vození žernovů do mlýna Poděbradského učiněná do desk zemských vložena býti směla.

1593, 3. listopadu. — Kvat. "relací zelený 1589—94", č. 48, fol. 0. 1. p. v. v zemském archivu král. Českého.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tisícého pětistého devadesátého třetího v sobotu po památce svatého Lukáše a zavřín téhož léta v středu po památce Všech svatých, k té smlouvě, kterouž jest JMCská s purkmistrem a konšely, staršími obecními i na místě vší obce města Brodu českého strany na onen čas při směně vsi Stomíře [sic] na ves Opočnici vymlněných ospův a vozeni žernovův aneb kamení mlejnského ke mlejnu Poděbradskému učiniti ráčil, tak aby jim to pořádně ve deky zemské vloženo a vepsáno bylo, své povolení dávají.

Relatorové na to byli jsou z plného sněmu v přítomnosti úředníkův zemských Jana nejstaršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího komorníka království českého, Jiřího Bořity z Martinic a na Smečně, nejvyššího sudího království českého, Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království Českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Bohuslava z Michalovic, mlstopísaře království českého, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JíMCské, jakožto králové české, měst hofrychtýře: Adam z Hradce na Hradci, Hluboké a Telči, JMCské komorník a nejvyšší purkrabie Pražský, Václav z Říčan a na Hořovicích, nejvyšší sudí dvorský království českého, Joachym Novohradský z Kolovrat na Košátkách a Buštěhradě, purkrabie Karlštejnský a zřízené komory v království českém president, Volf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, Adam z Šternberka a na Sedlci, hejtman Nového města Pražského, Heřman z Říčan a na Kosově Hoře, Hertvík Zejdlic z Šenfeldu na Zvoleňovsi a Chocni, z pánův; Humprecht Černín z Chuděnic a na Chuděnicích, podkomoří království českého a hejtman hradu Pražského, Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, purkrabie Karlštejnský, Jan Vřesovec z Vřesovic na Podsedicích a Libčovsi. purkrabie kraje Hradeckého, Ezechiel Malovec z Vintrberka a z Chejnova, Adam Zapský ze Zap a na Dubci, Jan Markvart Koc z Dobrše a na Vohrazenicích, Kryštof Budovec z Budova a na Hradišti, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP