138. Přísaha nových výhercích sbírky sněmem r. 1593 svolené.

[1593] Konc. v archivu místodrž, král. Česk.

Přísaha novejm vejběrčím sbírky podle sněmu léta etc. 93.

Přisaháme pánu Bohu všemohúcímu a nejjasnějšímu a nejnepřemoženějšímu knížeti a pánu panu Rudolfovi, toho jména Druhému, volenému Římskému císaři, Uherskému a Českému králi, pánu našemu nejmilostivějšímu, dědicuom a budoucím JMti: jakož jsme podle sněmovního snesení, kteréž se v středu po Všech svatých léta tohoto devadesátého třetího na hradě Pražském stalo, od JMCské k vybírání sbírky na témž sněmu svolené, jmenovitě ze všelijakých dobytkuov, kteříž se koliv na prodaj bijí, item z vín všelijakých i všelijakých sladkých pití a páleného, též z peněz na ourocích, nařízeni a zvoleni, že se v té práci věrně, právě a upřímně chovati chceme a máme; ničehehož, pokudž nám nejvejš možné jest a bude, nepřehlídati, ani toho, co z jedné každé věci výběrem a k sobě přijmem, za sebou nezanechávati, ale to vše dada každého téhodne purkmistru a konšeluom, co a z čeho takové sbírky se sešlo, poznamenáno, při terminích sněmem nařízených pořádně týmž purkmistru a konšeluom odvozovati a summou v tom ve všem spravedlivě se zachovati a toho jinak nečiniti pro přízeň ani pro nepřízeň, pro dary ani pro strach, ani pro žádnou jinou věc. Toho nám dopomáhej pán Buoh všemohúcí.

Nota. Při činění též povinnosti poznamenati každého města osoby.
Přihlásit/registrovat se do ISP