158. Císař Rudolf II. poroučí českým berníkum na rok 1593 voleným, aby Eliášovi Šmitgrabneru z Lusteneku, správci ouřadu rentmistrského v Čechách, 20.357 zl. r. 50 Jer. jako půjčku pro vojsko proti Turkům bojující z berné domovní za r. 1593 odeslali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 7. ledna. — Opis souč. v arch. místodrž. král. Česk.

Rudolf Druhý etc. Urozeni, stateční a poctiví, věrní naši milí. Jakož se nyní k zapůjčeni jednoho měsíce služby lidu válečnému, kterejž v království našem Uherském proti našemu a všeho křesťanstva ouhlavnímu a dědičnému nepříteli Turku z této strany Dunaje jíniti a držeti ráčíme, a to za příčinou, aby sobě zase nové zbraně a koně, o kteréž sou po častejch bitvách přišli, spuosobiti mohli, dvadceti tisíc tři sta padesáte sedm zlatých rejnských padesáte krejcaruov pilně a spěšně potřebuje: protož vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste oznámenu summu těch dvadceti tisíc tři sta padesáte sedm zlatých rejnských a padesáte krejcarův a při tom ještě sto zlatých rejnských na outratu osoby, kteráž takové peníze dolů poveze, z berně podomovní léta jminulého devadesátého třetího slovutnému Eliášovi Šmitgrabnerovi z Luosteneku, správci ouřadu našeho rentmistrského v království Českém, věrnému milému, kterejž sobě od nás podle příležícího připisu, jakby a komu takové peníze odvésti měl, obzvláštní poručení jmá, proti kvitancí jeho svěřili a vydali. Však na ten způsob ta půjčka od nás povolena jest, když se témuž lidu válečnému z tohoto království hlavní placení stane, aby táž summa na tom zase poražena byla, načež vám jako i nadepsanému správci pozor a pamět jmíti náleží. Zatím pak má vám takové vydání proti tomuto poručení našemu a dotčeného správce kvitancí při počtu vašem za řádné položeno býti. A na tom jistá vuoli naši císařskú etc.naplníte. Dán na hradě našem Pražském v pátek po sv. Třech králích léta etc.devadesátého čtvrtého.
Přihlásit/registrovat se do ISP