188. Královský list Urbanovi Třebochovskému, měštěnínu Starého města Pražského a Adamovi Štítnému ze Štítného, aby ke dni 14. března dostavili se k soudu komornímu v příčině svědectví proti Jiřímu z Lobkovic.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1594, 7. března. — Orig. v arch. ministr, vnitra ve Vídni IV, M. 3.

Rudolf Druhý etc. Poctivý věrný milý! Vědětiť milostivě dávati ráčíme, že jest nás prosil statečný Jindřich z Písnice, radda naše a prokurátor v království českém, věrný náš milý, na místě a jménem naším, jakožto krále Českého, abychom tobě listem naším oznámiti ráčili, že tebe jakž od něho spraven budeš, potřebuje proti urozenému Jiřímu z Lobkovic na Libochovicích, Chomutově a Mělníce, věrnému našemu milému,*)[Upozorňujeme na zvláštnost, kterouž snad písař v kanceláři císařské zavinil, že ještě 7. března 1594 nazýván Jiří z Lobkovic jménem císařovým "věrný náš milý".] ku při od nás před osobu naši císařskou, jakožto krále Českého, a nejvyšší ouředníky a soudce zemské a raddy naše na hrad Pražský obeslané, vedle jisté relací k ouřadu soudu našeho komorního království českého k vedení a zapisování svědkův učiněné k svědomí.

Protož pokládati ráčíme tobě toho den v pondělí po neděli postní Oculi [14. března] nejprve příští, aby jemu prokurátoru našemu svědomí při úřadu soudu našeho komorního podle práva dal, a to pod pokutou padesáte tisíc kop gr. č. od něho vedle zřízení zemského položení. Dán na hradě našem Pražském v pondělí po neděli Reminiscere léta etc 94.

Poctivému Urbanovi Třebochovskému, měštěnínu Starého města Pražského, věrnémn našemu milému.

Obsílací list téhož znění vydán též k Adamovi Štítnému ze Štítného.
Přihlásit/registrovat se do ISP