189. Jindřich z Písnice, královský prokurátor, obsýlá Kryštofa Pokmejstra, úředníka na Felixburce, k svědomí, jakou výpověď Ladislav z Lobkovic na útěku svém o spisu v sněmu podaném učinil.

1594, 7. března. — Orig. T archivu minist, vnitra ve Vídni, IV, M. 3.

Slovutný pane příteli milý! Tohoto svědomí na vás vedle práva a zřízení zemského, že je mně Jindřichovi z Písnice, JMCské raddě a prokurátora v království Českém, na místě a jménem JMCské, jakožto krále Českého, proti urozenému pánu panu Jiřímu z Lobkovic na Libochovicích, Chomutově a Mělníce ku při od JMCské před osobu JMCské, jakožto krále Českého, a JJMti nejvyšší pány ouředníky zemské, též raddy JMCské obeslané, registry úřadu soudu komorního království Českého, vedle jisté relací k úřadu téhož soudu komorního k vedení svědkuov učiněné dáte, žádám: že ste toho dobře povědomí, kdež jest pan Ladislav starší z Lobkovic od pana Šebestiána z Vřesovic před vlastní osobu JMCské, nejvyšší pány ouředniky a soudce zemské, též raddy JMCské na hrad Pražský obeslán byl, aby jej v tom obeslání, kterýmž týž pan Šebestian z Vřesovic od JMCské byl obeslán, proti mně prokurátoru JMCské na místě a jménem JMCské, jakožto krále Českého, zastoupil, a nedočkavši aby o to doslyšán byl, týž pan Ladislav z Lobkovic od té pře z země jest ujížděl a vy ste s ním také na té cestě byli, že jest on pan Ladislav starší z Lobkovic před vámi mluvil, že jest v té věci někomu k vuoli to strany spisu nepořádného do sněmu podaného činil, navésti se dal a z nohy jiného trn vyňal a do své nohy vstrčil. Koho jest jmenoval a co více před vámi o tom jest mluvil, a jakž v pravdě v tom povědomi jste, že to vše zouplna, nic nevypouštějíc a oko-rujíc, seznáte, vysvědčíte a v tom se věrně, upřímně a spravedlivě k JMCské, pánu svému, zachováte. Dána cedule v pondělí po neděli Reminiscere léta 94.

Slovutnému pánu Kryštofovi Pokmeystrovi, ouředníku na Felixpurku cedule k svědomí.
Přihlásit/registrovat se do ISP