405. Purkmistr a konšelé města Rakovníka podávají do komory české správu, že od r. 1576 až na konec léta 1594 na místě domovní herně odvedli Pražanům Staroměstským 4155 kop 48 gr. 4 d. č.

V RAKOVNÍCE, 1594 (v sobotu po památce Početí panny Marie), 10. prosince. — Kopiář český v arch. města Rakovníka.
Přihlásit/registrovat se do ISP