Tabella výnosu berní za léta 1537 až 1566.

Rok

Určitá suma. berně

Nájem vojska

Případná hotovost

země

Kvótová

berně ze

jmění

 

Odhad

Preliminář

Skutečný

výnos

Posudné

Celkový

výnos

Z toho král.

Města

Přibližný

celkový

výnos

Nedoplatky

STAV R. 1570:

 
 

čes. kopy

 

na účet jednoho

ber. term.

Stavové

poddaní

čes. kopy

čes. kopy

čes.kopy

 

čes.kopy

čes. kopy

čes. kopy

čes. kopy

 

1537

25.000

1000 jezdců a

4000 pěších

na 6 měs.

                 

do května

1538 asi

9000

   

1538

loňská

z 2000 kop 1 jezdec +

4 pěší na 4-5 m.

       

22000 králi

2000 královně

             

1539

.

z 2000 kop1

jezdec na 6 měs

                       

1540

 

2000 jezdců na

celý rok

 

7°/00 na nájem

l°/00 na důstoj.

platy

                   

1541

 

2000 jezdců

6000 pěších

na 2-3 měs.

z 2750 1 jezd. + 3

pěší dle potřeby

5°/00 na úhradu

hotovosti

                   

1542(pros.

1541)

 

3000 jezdců lehkých +

6000 pěších +

48.000 zl. r.

 

1% 12/3o/o +

nádeníci +

úkolníci + židé

 

5,488.545 stav.

3,110.150 podd.

8,598.695

54.885 stav.

49.761 podd.

104.646

             

1543

 

3000 těž. Jezd.

2000 pěších

z 2750 1 j. 3 pěší

1%

1,2%

5,356.774

2,728.807

8,085.581

53.617 stav

32.485. podd.

86.102

             

1544

     

7°/oo

0,95 °/00 příspěvek stavům

5,281.727

2,628.969

7,910.696

12.000

24.975

36.975

       

prý 35.992 svob. [Emler: Památky archeolog. VII. s. 546].7.911 podd.

   

1545

     

1,2%

0,,95 %

5,281.727

2,628.969

7,910.696

38.405 stav.

24.975 podd.

63.380

             

1546

   

z 2000 1

jezdec -+ 4 pěší

1,2%

0,1%

1,42%

ale jen na hotovost

4,822.000

   

1 gr. z pšeničn. 11 den. z ječného z kopy tržby

17. 485

525

     

1547

               

jako 1546

"

"

     

1548

               

"

17. 823

777

17.823

   

1549

1/2 termínu z poddanských úroků

         

60.000

111.619-2-3 [Ibid].

"

17.355

1.128

143.421

   

1550

1/2 term.

         

60.000

"

"

14.267

1.099

"

   

1551

                 

8.395

6.000

8.395

   

1552

     

1.2%

-1,2%

8,724.975

104.699

99.668

2 gr.

13.884

6.101

113.552

   

1553

   

z 2000 1 jezd. +

4 pěší

1,2%

 

7,903.891

94.846

86.113

2 gr.

27.281

9.980

113.294

42.445,36

 


Rok

Určitá suma berně

čes. kopy

Nájem vojska

Případná hotovost země na účet jednoho ber. term.

Kvótová berně ze jmění

stavové

Kvótová berně ze jmění poddaní

Odhad čes. kopy


Preliminář

čes. kopy

Skutečný výnos

čes. kopy

Posudné

Celkový výnos čes. kopy

Z toho král. města

čes. kopy

Přibližný celkový výnos čes. kopy

Nedoplatky čes. kopy

1554

     

5%

3%

4,868.770 2,572.671 7,441.441

24.343

7.718

32.061

29.514

2gr.

16.907

5.881

46.421

 

1555

-

-

-

-

 

-

   

2gr.

28.128

13.764

28.128

 

1556

     

1.2%

1.2%

7,662.300

91.947

prý 90.268

2 gr.

31.010

15.145

prý 121.278

 

1557

     

1,2%

1,2%

7,661.637

91.939

87.759

2gr.

29.927

9.659

117.686

 

1558

     

60/00

6°/00

7,126.485

42.756

40.843

2gr.

31.787

13.614

72.630

 

1559

     

1,2%

1,2%

6,881.312

81.575

72.6521/2

(do list. 1561)

2 + 1

33.185

15.920

105.8371/2

 

1560

     

1,2%

1,2%

6,397.522

76.770

60.387206)

2 + 1

34.870

16.883

95.257

 

1561

     

1,2%

1,2%

5,960.177

71.522

52.9361/2

2 + 1

31.243

13.184

84.1791/2

 

1562

korunovační 1/2 term. králi 1/4 term. královně

   

1,2%

1,2%

5,753.687 úrok 60.000 od poddaných

69.044

45.000

46.6801/2

29.494

14.7461/2

2 + 1

25.097 12.547

10.928

128.565

 

1563

-

-

 

1,2%

1,2%

5,448.731

65.384

41.428

2 + 1

30.670

14.674

72.098

 

1564

     

1,2%

1,2%

4,288.003

47.526

31.281

2 + 1

16.917

10.854

48.198

 

1565

1 term. úroku poddaných arc.. Ferd.

   

1,2%

1,2%

4,288.003

47.526

19.211

3

29.233

13.728

48.434

+29.493?

 

1566

   

ze 2000 1 kůň jízdný

6°/00

60/00

4,288.003

23.763

13.451

3

32.499

15.198

45.950

 


Stav 1563

 

45.568

Stav 1565

 

38.715

Stav r.1566

 

53.9831/2

Stav r. 1567

 

53.9061/2

Stav r. 1570

 

17.738

Stav r. 1517

 

60.1831/2

Stav r. 1573

 

38.2742/4

Do r. 1573 získáno bylo na berních restech těchto daní ještě asi

38.371

 

Přibližný výnos českých berní v letech 1548-66

1,478.831 č. k

 

Roční průměr

77.833 č. k.

 

Čili

194.5821/2 zl.k

 

= asi 15% přiznaného národního důchodu.

   

Přihlásit/registrovat se do ISP